Zarządzanie marketingowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie marketingowe - wykład - strona 1 Zarządzanie marketingowe - wykład - strona 2 Zarządzanie marketingowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA – sposób ukierunkowania przedsiębiorstwa na rynku by
osiągnąć jak największe zyski, uzyskać cel do którego zostało powołane
ORIENTACJA MARKETINGOWA – dąży do uzyskania zysku poprzez zaspokojenie potrzeb
klienta. Działa zgodnie z koncepcją zarządzania marketingowego.
* orientacja produkcyjna- koncentracja sprzedawcy na organizacyjnych i technicznych
problemach wytwarzania jak wytwarzać dużo i tanio
* orientacja produktowa - koncentracja na produkcie, jego jakości i wartości technicznej
* orientacja sprzedażowa – w jaki sposób najwięcej sprzedać (jak sprzedać to, co firma
potrafi masowo i tanio wytwarzać); koncentracja na intensywnej promocji i dystrybucji
* orientacja marketingowa - zaspokojenie i kierowanie się potrzebami i preferencjami
nabywców (też kreowanie nowych potrzeb i rynków); orientacja na klienta
* marketing strategiczny - konieczność opracowywania długofalowych koncepcji
przystosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym
* orientacja marketingowo-społeczna - zaspokojenie potrzeb nabywców
ANALIZA MARKETINGOWA
Analiza otoczenia
- co oferuje konkurencja
- czy na dany produkt jest popyt czy my dopiero ten popyt stworzymy,
- dostarcza dużej ilości danych odnośnie sytuacji w jakiej przedsiębiorstwo się znajduje.
Analiza wnętrza przedsiębiorstwa
- czy firma ma zasoby? (ludzie, kontakty, kapitał, wiedza, technologia, powiązania z rynkiem),
- czy jest w stanie coś wyprodukować
SWOT
- TAK lub NIE
- Analiza sytuacji, gdy chcemy wprowadzić jakąś strategię
- metoda oceny strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa i poszczególnych dziedzin jego
działalności, polegająca na rozpoznaniu z jednej strony mocnych i słabych stron
przedsiębiorstwa na tle jego głównych konkurentów, z drugiej zaś szans (okazji) i zagrożeń
związanych z aktualnym stanem i przewidywanymi kierunkami zmian zachodzących w
otoczeniu
- kompleksowy sposób oceny sytuacji firmy na rynku; analiza atutów i słabości
przedsiębiorstwa w warunkach szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie
- mocne strony (strengths), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities), zagrożenia
(threats)
STRATEGIE WYNIKAJĄCE SWOT
Mocne strony
(Strenghts)
Maxi-maxi
Mini-maxi
Strategia
Strategia konserwatywna
agresywna
Słabe strony
(Weaknesses)
Maxi-mini
Mini-mini
Strategia
Strategia
Konkurencyjna
Defensywna
Szanse (Opportunities)
Zagrożenia (Threats)
Dotyczące firmy
Mocne strony
Dotyczące produktu
* Długoletnie międzynarodowe
doświadczenie
* Dobra pozycja finansowa firmy
* Partnerska współpraca z firmami
umożliwiająca dostosowanie do potrzeb
klientów
* Krótkie terminy dostaw
* Wysoki poziom serwisu i obsługi
* Wysoka jakość
* Unikalność i
innowacyjność
Dotyczące firmy
Słabe strony
Dotyczące produktu
* Słaba pozycja marki
* Mała ilość kontaktów w docelowej branży
* Dotyczące produktu
* Wysoka cena
WYNIKAJĄCE Z OGÓLNEJ
SYTUACJI NA RYNKU BRANŻY
DOCELOWEJ
Szanse
WYNIKAJĄCE Z ANALIZY NABYWCÓW
* Postępująca koncentracja

(…)

… i decyzje oraz ewentualne modyfikacje
* Pomiar wyników rynkowych
* Ustalenie przyczyn luk
* Działania korygujące
* Odpowiedzialność
* Milestones – kamienie milowe

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz