Istota i zakres marketingu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i zakres marketingu - wykład - strona 1 Istota i zakres marketingu - wykład - strona 2 Istota i zakres marketingu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA I ZAKRES MARKETINGU
Definicja marketingu
* uogólniona praktyka
* ciągłe zmiany
* klasyczne oraz nowoczesne
* zaczyna się długo przed pojawieniem się towaru i nie kończy się na sprzedaży
* Powszechnie akceptowana filozofia prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
oparta na metodologii badań marketingowych
i dostrzegająca konieczność orientacji na konsumenta jako podstawy zapewniającej zwiększenie
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją menadżerską, zmierzającą do
osiągania maksymalnych korzyści przy minimalizacji nakładów.
* Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że trzeba coś sprzedać. Ale celem marketingu jest uczynienie
sprzedaży zbędną. Celem marketingu jest poznanie
i zrozumienie klienta na tyle dobrze, aby towar lub usługa odpowiadała mu i sprzedała się sama.
W ujęciu idealnym rezultatem marketingu ma być klient, który jest gotów kupić. Jedyne co wtedy
pozostaje do zrobienia, to sprawić, aby towar lub usługa była dostępna.
Wartość użytkowa i satysfakcja konsumenta a marketing
* Istota marketingu – zaspokajanie potrzeb czy maksymalizacja zysków?
* Badania rynku a potrzeby konsumentów
* Klienci nie oceniają produktów w sposób obiektywny
Klasyfikacja funkcji marketingu:
* przygotowawcze
* wykonawcze
* wspomagające
Podstawowe funkcje marketingu:
* analiza otoczenia i badania marketingowe
* analiza konsumentów
* planowanie produktu
* planowanie dystrybucji
* planowanie promocji
* planowanie cen
* społeczna odpowiedzialność
* marketingowe zarządzanie
MARKETING- MIX
Koncepcja 4P
* Produkt (Product)
* Cena (Price)
* Dystrybucja (Place)
* promocja (Promotion)
Koncepcja 4C
* Produkt – potrzeby konsumenta (Customer needs and wants)
* Cena – koszt dla klienta (Cost to the customer)
* Dystrybucja – wygoda zakupu (Convenience)
* Promocja – komunikacja (Communication)
ORIENTACJE MARKETINGOWE
Orientacje przedsiębiorstwa
* orientacja produkcyjna (produkty powszechnie dostępne i niedrogie)
* orientacja produktowa (najlepsza jakość, stałe ulepszanie produktu)
* orientacja sprzedażowa
* orientacja marketingowa
OTOCZENIE MARKETINGOWE
Mikrootoczenie:
* klienci
* pośrednicy
* dostawcy
* konkurenci
Makrootoczenie:
* demograficzne
* ekonomiczne
* polityczno – prawne
* społeczno – kulturowe
* techniczne
* przyrodniczo - ekologiczne
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Analiza PEST
Otoczenie polityczno- prawne
* polityka podatkowa
* prawo pracy
* regulacje prawne związane z przedsiębiorczością
* polityka socjalna państwa
* ustawodawstwo antymonopolowe
* przepisy o ochronie środowiska
* stabilność władzy
* przepisy dotyczące handlu
Czynniki ekonomiczno- gospodarcze
* bezrobocie
* inflacja
* cykle koniunktury gospodarczej, tendencje w zakresie wzrostu gospodarczego
* kursy walutowe
* konsumpcja, inwestycje, oszczędności
* dochody budżetowe, bilans handlowy
* dochody gospodarstw domowych
* ceny surowców, materiałów, ziemi
Czynniki społeczno- kulturowe
* postęp cywilizacyjny (styl życia i zmiany w nim zachodzące)
* mobilność

(…)


Przykłady S - silnych stron
* poziom cen odpowiadający wymaganiom rynkowym
* innowacyjny produkt
* odpowiednie zasoby finansowe
* wysoka technologia
Przykłady W– słabych stron
* długi okres wprowadzania nowych produktów na rynek
* przestarzały park technologiczny
* niestabilność finansowa
* niski poziom wiedzy na temat marki pośród potencjalnych nabywców
Przykłady O– szans
* wzrost popytu na rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz