Podstawy Marketingu

note /search

Marketing - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 3262
Wyświetleń: 5677

1 W orientacji produkcyjnej uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa koncentruje się na: 1. masowej produkcji standardowych produktów, 2. wytwarzaniu produktu po niskich kosztach, 3. doskonaleniu technologii wytwarzania produktu, 4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzan...

Marketing bankowy - komplet wykladów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3360

dr hab. Sławomir Smyczek. Notatka składa się z 25 skanów wykładów, które poruszają zagadnienia takie jak: rynek usług bankowych, sektor finansowy, charakterystyka rynku usług bankowych w Polsce, ewolucja marketingu w Polsce, specyfika marketingu bankowego, konsument i jego zachowania na rynku u...

Otoczenie Marketingowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3766

...Otoczeniem marketingowym nazywamy czynniki całkowicie lub w przeważającej mierze niezależne od przedsiębiorstwa mające wpływ na jego działalność marketingową... Działy: Finansów - znajdowanie i wykorzystywanie funduszy na realizację planu marketingowego Badawczo-rozwojowy - projektowanie...

Marketing - cena

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3318

Polityka Cenowa Polityki cenowe to sposób myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Cele polityki cenowej: • Wzrost sprzedaży • Wzrost zysku • Status Quo- stabilność układu rynkowego, stworzenie dobrego wizerunku wokół ich działań Czynniki polit...

Notatki z podstaw marketingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 6279

...Bliższe i dalsze przedsiębiorstwa Otoczenie przedsiębiorstwa – suma stale zmieniających się czynników i procesów, z którymi wchodzi ono w różnorodne interakcje. Otoczenie przedsiębiorstwa stanowi siłę zewnętrzną wobec marketingu, która to tworzy szanse bądź zagrożenia dla jego działania...

Marketing pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 3283
Wyświetleń: 7147

MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny e) zaopat...

Struktura dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1554

Struktura dystrybucji: #kanały dystrybucji (rodzaj, struktura, liczba, współuczestnicy kanału, instytucje wspomagające przepływ strumieni rynkowych) #dystrybucja fizyczna (obsługa zamówień, transport, utrzymywanie magazynów i zapasów) Funkcje kanałów marketingowych pełnione przez pośredników: *tr...

Promocja i reklama.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1477

Czynniki determinujące dobór i kompozycję elementów promocji: *wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa *wybrana przez firmę strategia rozwoju i system celów firmy *rodzaj i charakter rynku działania, w tym siła aktualnych i potencjalnych konkurentów *rodzaj produktu i faza cyklu jego życ...

Macierz BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3052

Analiza produktów jest jednym z wielu aspektów zarządzania, inaczej mówiąc zagadnienie to jest ściśle związane ze strategią i planowaniem w przedsiębiorstwie. W celu skutecznego zarządzania organizacją stosuje się narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji. Analiza BCG jest jednym z takich narzęd...

Dystrybucja w marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

Struktura dystrybucji: #kanały dystrybucji (rodzaj, struktura, liczba, współuczestnicy kanału, instytucje wspomagające przepływ strumieni rynkowych) #dystrybucja fizyczna (obsługa zamówień, transport, utrzymywanie magazynów i zapasów) Funkcje kanałów marketingowych pełnione przez pośredników: *tr...