Podstawy Marketingu - strona 2

note /search

Promocja i reklama

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

Czynniki determinujące dobór i kompozycję elementów promocji: *wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa *wybrana przez firmę strategia rozwoju i system celów firmy *rodzaj i charakter rynku działania, w tym siła aktualnych i potencjalnych konkurentów *rodzaj produktu i faza cyklu jego życ...

Metody ustalania cen - metody oparte na kosztach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3556

Metody ustalania cen: 1)oparte na kosztach (produkt-koszt-cena-wartość-nabywcy): *Metoda narzutu na koszty („koszt plus”) - dodanie standardowego narzutu do kosztu produktu *Metoda zysku docelowego - ustalenie ceny, która przy założonym poziomie popytu umożliwi osiągnięcie oczekiwanego zysku (wyraż...

Podstawy marketingu - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 5124

1.Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: a)wzrost zapotrzebowania na przetworzoną informację o otoczeniu rynkowym b)obniżenie kosztów badań rynku c)wzrost kosztów produkcji d)spadek kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów zapasów e)wiodąca rola ...

Marketing BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2205

Charakterystyka Macierz BCG jest metodą polegającą na graficznej prezentacji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych konkurentów. Opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970r. metoda BCG jest jedną z najbardziej znanych i n...

Produkt- rodzaje, cechy, struktura, życie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1701

Produkt - jest to wszystko to, co przeznaczamy na wymianę, towary, usługi, przedsięwzięcia, projekty, miasta, gminy, itp.; jest to suma jego atrybutów mająca na celu zdolność zaspokajania potrzeb. Marketing obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego, ale bez wątpienia jest fakt,...

Segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2835

Cztery główne kryteria segmentacji Potrzeby konsumenckie (bardzo szerokie) Zachowania konsumentów względem produktów Zachowania konsumentów w procesie zakupów Czynniki demograficzne i przestrzenne KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU W badan...

Strategie cenowe - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

STRATEGIE CENOWE Sposoby myślenia i działania, w których uwypukla się strategiczną rolę ceny, podkreślając jej znaczenie, które mają doprowadzić do określonych efektów w dziedzinie kształtowania cen. Rodzaje strategii cenowych -Strategia cen...

Strategie niszy rynkowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

STRATEGIE NISZY RYNKOWEJ Strategia niszy rynkowej jest formą zdobycia lub też utrzymania konkurencyjności i rmy na rynku, a polega na celowym lub wymuszonym działaniu w ramach wąskiego zakresu rynku Działanie w niszy rynkowej w początkowym etapie wiąże się najczęściej z niewielką liczbą konkurentów...

System wywiadu marketingowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

SYSTEM WYWIADU MARKETINGOWEGO Dokumentacja przedsiębiorstwa dostarcza informacji i danych o tym, co już się wydarzyło. System wywiadu marketingowego dostarcza natomiast kierownictwu danych o tym, co może się wydarzyć System wywiadu marketingowego: 1. stworzenie systemu- wymaga określenia niezbędnyc...

Strategie rozwoju i konkurencji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

STRATEGIE ROZWOJU I KONKURENCJI PRZEDSIĘBIORSTW I. Ewolucja pojęcia strategii Plan strategiczny ucieleśnia strategię danej organizacji i rozwija się wokół niej. Planowanie strategiczne jest to proces opracowania tej strategii i w miarę potrzeby jej aktualizowania. 1. Strategia jako plan generalny K...