Metody ustalania cen - metody oparte na kosztach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ustalania cen - metody oparte na kosztach - strona 1

Fragment notatki:

Metody ustalania cen: 1)oparte na kosztach (produkt-koszt-cena-wartość-nabywcy): *Metoda narzutu na koszty („koszt plus”) - dodanie standardowego narzutu do kosztu produktu *Metoda zysku docelowego - ustalenie ceny, która przy założonym poziomie popytu umożliwi osiągnięcie oczekiwanego zysku (wyrażonego kwotowo lub jako stopa zwrotu z inwestycji) *Na podstawie progu opłacalności- wybór ceny, która pozwala na pokrycie kosztów wytworzenia i marketingu produktu; 2)zorientowane na nabywcę (nabywcy-wartość-cena-koszt-produkt): #Metoda wartości postrzeganej przez klienta- w zależności od tego z jakiego rodzaju klientami mamy do czynienia (kierujący się ceną, wartością czy stali klienci); firmy kierują dla każdej z tych grup osobne strategie cenowe #Metoda docelowego kosztu - technika wspierająca decyzje cenowe, wychodzące od wyznaczenia kosztu docelowego nowego produktu, a następnie dostosowaniu do tej wielkości projektowanego produktu #Metoda „popyt minus” - na podstawie oszacowanej wielkości popytu, firma ustala cenę końcową oraz wysokość marży, aby obliczyć maksymalny koszt jednostkowy produktu #Metoda zmodyfikowanej analizy progu rentowności- ustalanie ceny, przy której ilość sprzedanych produktów maksymalizuje różnicę między przychodem ze sprzedaży a kosztami całkowitymi ich wytworzenia #Metoda łańcucha marżowego - polega na określaniu ceny dla producenta jako pochodnej ceny oferowanej finalnym nabywcom i marż (narzutów) stosowanych przez poszczególne ogniwa dystrybucji 3)zorientowane na konkurencję: *Metoda przetargu utajonego: - aukcje angielskie (oferty rosnące) - sprzedawca oferuje towar, a oferenci licytują do momentu osiągnięcia najwyższej ceny - aukcje holenderskie (oferty malejące) - jeden sprzedawca i wielu nabywców; sprzedawca ustala na produkt wysoką cenę, po czym powoli ją obniża do poziomu możliwego do zaakceptowania przez nabywcę LUB wielu sprzedawców, jeden nabywca; nabywca zgłasza chęć zakupienia produktu, a potencjalni sprzedawcy zabiegają o dokonanie transakcji, oferując coraz niższą cenę; każdy sprzedawca widzi ostatnia propozycję i podejmuje decyzję, czy może złożyć jeszcze tańszą ofertę *Ustalanie cen na podstawie bieżących cen konkurentów - kształtowanie cen przede wszystkim z uwzględnieniem cen konkurentów; mniejszą wagę przywiązuje się do kosztów własnych i popytu;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz