Strategia cen - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia cen - wykład - strona 1 Strategia cen - wykład - strona 2 Strategia cen - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA CEN
* Cena jest odzwierciedleniem koncepcji działania przedsiębiorstwa
* Cena odzwierciedla przeznaczenie rynkowe produktu
* Cena jest uzależniona od sposobu promocji wyrobu
* Cena powinna zapewnić osiągnięcie celów zaplanowanych przez przedsiębiorstwo
PODSTAWOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA DECYZJI DOTYCZĄCYCH CENY
* popyt (bieżący i potencjalny)
* elastyczność cenowa popytu
* koszty
* docelowy nabywca
* faza cyklu życia produktu
* specyfika i pozycjonowanie produktu
PODSTAWOWE FORMUŁY USTALANIA CEN
* formuła kosztowa
– ustalenie wielkości kosztów z podziałem na stałe i zmienne oraz dodanie do nich określonej marży
zysku, który firma uważa za pożądany
– analiza progu rentowności - wykorzystując technikę progu rentowności określa się wielkość
sprzedaży (ilościowo lub wartościowo), tak aby całkowity dochód (cena*ilość sprzedana) był co
najmniej równy kosztom całkowitym (stałym i zmiennym) przy danej cenie - każda ilość produkcji
ponad wielkość BEP daje dochód BEP(ilościowy) = KSC/ Pj – KZj
* formuła popytowa/ orientacja na nabywcę
– cena jest odzwierciedleniem popytu
– elastyczność cenowa popytu = procentowa zmiana popytu/procentowa zmiana ceny
– paradoks Veblena, paradoks Giffena, efekt snoba
* orientacja na konkurencję/ formuła rynkowa
– obserwacja konkurentów i ustalanie cen w zależności od cen ich produktów
– proces ustalania cen: 1) określenie najbliższych konkurentów, 2) ustalenie ich cen, 3) ustalenie
własnej ceny (=,)
* w praktyce firmy biorą pod uwagę wszystkie formuły łącznie
METODY USTALANIA CEN
- metoda narzutu na koszty – dodanie określonego narzutu do kosztów produkcji
- metoda docelowego zysku – umożliwia wypracowanie docelowej stopy zysku od zainwestowanego
kapitału
- metoda postrzeganej wartości – współgra z procesem pozycjonowania produktu (ustalenie jak rynek
widzi wartość danej oferty)
- metoda według wartości – ustalenie relatywnie niższej ceny za produkty o wysokiej wartości
- metoda naśladownictwa – oparcie cen na cenach konkurencji
- metoda przetargu utajnionego – stosowana gdy firmy ubiegają się o kontrakt (uzależnienie swojej
ceny od oczekiwań jak konkurencja wyceni swoją ofertę)
CZYNNIKI WYBORU STRATEGII CENOWEJ
* CELE
– maksymalizacja zysku (krotki, długi okres)
– wzrost sprzedaży
– utrzymanie udziału w rynku
– zwiększanie udziału w rynku
– utrzymanie pozycji lidera rynkowego (pozycja konkurencyjna)
– przetrwanie
– utrzymanie lojalności pośredników
– zwiększenie prestiżu firmy i jej produktów
– wywołanie zainteresowania produktami
– sprzedaż mniej atrakcyjnych produktów w ramach produktu-mix
* OKOLICZNOŚCI RYNKOWE
– wielkość popytu
– elastyczność popytu
– konkurencja i ich ceny
– pośrednicy
* CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
– jakość
– faza cyklu życia produktu
– koszty wytworzenia
– charakter produktu
* OTOCZENIE PRAWNE
– zasady uczciwej konkurencji (dumping)
– ustawy antymonopolowe
STRATEGIE CENOWE
* strategia cen wysokich- dobra luksusowe, rynki o sztywnym popycie, nowe produkty lub nowy rynek
* strategia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz