Strategia cen - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia cen - wykład - strona 1 Strategia cen - wykład - strona 2 Strategia cen - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA CEN
Istota i znacznie
* tworzenie przychodów (pozostałe elementy marketingu-mix bezpośrednio to koszty)
* spełnianie swojej funkcji poprzez przekazywanie informacji na temat relacji popyt-podaż
* nierozłącznie związana z towarem
* dla sprzedawcy – wartość poniesionych nakładów oraz zysk
* dla nabywcy – kreowanie jakości, wizerunku oraz wpływanie na intensywność potrzeby
* kontrowersje (bariery i ograniczenia kształtowania ceny; odrębność)
Uwarunkowania decyzji cenowych
* wewnętrzne
- wpływ pozostałych elementów strategii marketingowej
- koszty i rentowność
* zewnętrzne
- wpływ konkurentów
Cele strategii cenowych (Cel nadrzędny – ZYSK)
Ogólne cele strategii cenowych
* defensywna – broniące dotychczasowej pozycji na rynku
* ofensywne – zakładające ekspansję firmy
6 celów wg Ph.Kotlera
* przetrwanie na rynku
* maksymalizacja bieżącego zysku
* maksymalizacja bieżącego przychodu
* maksymalizacja wzrostu sprzedaży
* zbieranie śmietanki
* strategia najwyższej jakości
Podział w zależności od orientacji
* na zysk – maksymalizacja zysków
* na wielkość sprzedaży – maksymalizacja bieżących przychodów, udziału w rynku
* na konkurencję – uzyskanie stabilności cen i ich dostosowanie do konkurencji
Polityka cenowa
* cena powinna się kończyć na nieparzystą liczbę (np. 299zł)
* klienci z reguły analizują ceny „od lewej do prawej” aniżeli „zaokrąglają je”
* ceny kończące się na „0” lub „5” są dla klientów łatwiejsze do analizowania
* przykład:
-b
Procedura ustalania cen postulowanych
* wybór celów strategii cenowej
* szacowanie popytu
* analiza cen konkurencji
Marketing- kolokwium 2
1
* wybór metody ustalania ceny postulowanej
* ustalanie końcowej ceny rzeczywistej
Metody ustalania cen postulowanych
* narzut na koszty
* docelowy zysk (stopa zysku od kapitału)
* postrzeganej wartości (wg badania rynku)
* ustalenie ceny według wartości
* naśladownictwa (cena konkurencji)
* przetargu utajonego
Adaptacja cen postulowanych do ceny rzeczywistej
* cena rzeczywista- rezultat stosowania różnych rabatów, opustów, promocji, systemu
dyskont, zróżnicowania geograficznego cen
* rodzaje dyskont:
- czasowe
- funkcjonalne
- promocyjne
3 podstawowe metody ustalania cen:
* oparte na popycie (różne rodzaje dyskryminacji)
* oparte na kosztach
* oparte na cenach produktów konkurencyjnych
Dyskryminacja cenowa
* sprzedawanie tego samego produktu w kilku różnych cenach
* różnicowanie w zależności od:
- segmentu klientów (np. bilety ulgowe do kina)
- formy produktu (nieproporcjonalne różnice cenowe w odmiennych wielkościach
opakowania)
- wizerunku
- kanałów (cena Coca-Coli w restauracji a w sklepie)
- lokalizacji (te same koszty dla oferującego, różna cena dla nabywcy, np. bilety na
stadionie piłkarskim)
- pory (sezon, dzień, godzina; np. bilety na samolot Ryanair)
Podstawowe strategie cenowe
Podstawowe strategie cenowe
* strategie cen wysokich
- np. T-shirt Giorgio Armani za 275 USD
* strategie cen neutralnych
* strategie cen niskich
Strategie cen wysokich
* „zbieranie

(…)

… cen i jakości
* strategia premiująca
* strategia penetrująca
* strategia korzystnego kupna
Marketing marek luksusowych
* bardzo wysokie ceny
* paradoks Veblena (Efekt snoba) – wzrost popytu na dobro mimo wzrostu ceny danego
produktu
* wysokie znaczenie jakości produktu i wizerunku marki
* product placement
* wpływ kryzysu na sprzedaż dóbr luksusowych
* rynek chiński (w 2015 roku = 20% światowego popytu na dobra luksusowe)
Marketing- kolokwium 2
3
Jak kryzys wpłynął na Twoje wydatki na dobra luksusowe?
Marketing- kolokwium 2
4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz