Przedsiębiorstwo - zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - zagadnienia na kolokwium - strona 1 Przedsiębiorstwo - zagadnienia na kolokwium - strona 2 Przedsiębiorstwo - zagadnienia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


PRZEDSIĘBIORCA - w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Kluczowa postać - czynnik sprawczy i motor postępu
w przedsiębiorstwie
• A. SMITH - przedsiębiorcę, utożsamianego z właścicielem,
cechowała przede wszystkim umiejętność oszczędzania i
mobilizowania kapitału
• J.B. SAY - przedsiębiorca-właściciel
umiejętnie łączy czynniki produkcji, przenosząc zasoby
ekonomiczne z obszaru niższej na obszar wyższej efektywności
• J.A. SCHUMPETER - przedsiębiorca-właściciel dynamizuje gospodarkę przez ciągłe wprowadzanie
innowacji, które są siłą napędową poruszającą mechanizm
gospodarczy;
Przedsiębiorca = innowator (Schumpeter)
Przedsiębiorca = właściciel (różni autorzy)
Przedsiębiorca = menedżer (Veblen)
Przedsiębiorca = ryzykant (Knight)
PRZEDSIĘBIORCZOSC - to sposób działania, polegająca na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Jest to więc działanie skierowane na rozwój, ma ono charakter innowatorski; Przedsiębiorczość nie polega głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego - jest ona innowatorstwem . Ujęcie atrybutowe- zespół cech ludzkich związanych z aktywnością, innowacyjnością, skłonnością do ryzyka; CECHY zdecydowany, asertywny, dyplomatyczny, kreatywny, zorganizowany, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków.
Ujecie czynnościowe - proces tworzenia czegoś nowego; proces sekwencyjnych działań ukierunkowanych w danych kierunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku; CECHY ryzyko, dostarczyciel kapitału, innowator, przywódca, decydent, właściciel, menedżer/nadzorca.
Modele przedsiębiorstwa i cele Techniczny- utrzymanie zdolności i optymalizacja technicznej sprawności wytwarzania;
Organizacyjny- układy różnych celów cząstkowych;
Prawny- spójność utworu prawnego formy z pozostałymi modelami firmy; szybkość i przejrzystość procedur prawnych;
Behawioralny- zgodność posterowania pracowników z celami przywództwa;
Mikroekonomiczny- maksymalizacja zysku;
Finansowy- maksymalizacja wartości firmy;
Etyczny - zaufanie, racjonalizacja kosztów funkcjonowania;
Instytucjonalny- organizacja jako czynnik stabilizacyjny struktury;
 
Akcjonariusz to posiadacz akcji spółki akcyjnej i, tym samym, podmiot praw i obowiązków wynikających ze statutu spółki.
Interesariusze- to osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie firm, organizacji, przedsięwzięć. Należą do nich właściciele firmy, pracownicy, klienci, społeczności lokalne i in.


(…)

….
customer value - są to wartości, korzyści jaki wynikają z oferty dla klienta (odpowiednik produktu (product- 4P)
cost - koszty jakie ponosi klient (odpowiednik ceny (price- 4P)
convenience - komfort, wygoda, dostępność nabycia produktu przez klienta (odpowiednik dystrybucji -(place 4P)
communication - komunikacja z rynkiem (odpowiednik promocji -promotion 4P)
Czarna skrzynka” - w modelu postępowania…
… 
Kamila SzugalskaGdyniaKamila SzugalskaGdynia
Dół formularza
Kamila SzugalskaGdyniaKamila SzugalskaGdynia
Przyczyny różnic w definiowaniu przedsiębiorstwa: 1.KRYTYKA PODEJŚCIA NEOKLASYCZNEGO: - firma to nie „czarna skrzynka” maksymalizująca zysk - możliwości podejmowania optymalnych decyzji są ograniczone bo ludzie nie maja wszystkich informacji - bo często przyjmują rozwiązania „wystarczająco dobre” 2…
….PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO MECHANIZM ALOKACJI ZASOBÓW Przyczyna - w gospodarce rynkowej oprócz mechanizmu rynkowego alokacji zasobów (niewidzialna ręka) istnieje takŜe mechanizm alternatywny jakim jest system zarządzania w przedsiębiorstwie (ręka widzialna) 5.TEORIA AGENCJI Przyczyna - istnieją relacje menedżer/właściciel i menedżer/pracownik (tzw. pryncypał/agent ) układy te cechuje asymetria informacji → Właściciel…
… spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu;umowa spółki może przewidywać, ze 1albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odp.;
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nie ma osob. Prawnej, ma jej atrybuty;
Prowadzenie w większym wymiarze przeds.zarobkowego lub gosp.rolnego pod wspólną firma;
Umowa w formie aktu  not.;
Wspólnicy, w tym co najmniej 1 komplementariusz i komandytariusz;
Kapitał prawie nie określony;
Wpis do KRSu;
Spółkę reprezentują komplement.,których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sadu nie pozbawiono prawa do tego,komandytariusz może reprezentować jako pełnomocnik;
Za zobowiązania spółki najmniej 1 wspólnik odp. bez ograniczenia(komplementariusz), a odp. co najmniej 1 wspólnika jest ograniczona(komandytariusz);
SPÓŁKA KOM-AKCYJNA…
… dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej;
Zarząd ma obow zgłosić spółkę do KRSu (jak wyżej);
Zarząd reprezentuje spółkę;
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spolki,za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odp. ponosi spolka;.
Makrootoczenie - jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z działania w określonym kraju, regionie, w określonej strefie klimatycznej…
… - produkt inny ze względu na technologię wytwarzania, ale podobny ze względu na zastosowanie. Przykładowo masło- margaryna, parkiet - terakota lub wykładzina z tworzyw sztucznych. Zagrożenia: może być dotkliwie odczuwalne jeśli formy produktów alternatywnych stanowią wyzwanie w stosunku do produktu już istniejącego oraz ich baza kosztowa przedstawia się relatywnie korzystniej w stosunku do produktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz