Podstawy nauki o przedsiębiorczości

note /search

Pytania z egzaminu z przedsiebiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 4354

ZESTAW I 1. Klasyfikacja źródeł finansowania i analiza jednej z nich. (temat 11 P) 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - pojęcie i składowe. (temat 4 P) 3. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia. (temat 12 CZ) 4. Przyczyny braku jednolitej definicji przeds iębiorstwa i różne koncepcje naukowe d...

Pytania z egzaminu zerówkowego z przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3269

PNOP Zaoczne zarządzanie w sobotę miało zerówke z PNOPu u Pioch, podzieliła na dwie grupy i kazała im sie poprzesiadać. Na razie mam tylko jedną grupe wiec podaje Wam pytania : 1. Wymienic 5 cech modelu "pięciu sił Portera". 2. Wymienic najwazniejsze cechy spolki komandytowej. 3. Wymie...

Istota marketingu przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2156

Istotą marketingu jest zaspakajanie szeroko rozumianych potrzeb nabywców w sposób sprzyjający realizacji założonych celów. Aby maksymalizować cele i jednocześnie maksymalizować satysfakcję klienta przedsiębiorstwa realizują działania marketingowe w ramach logicznego procesu marketingowego na któ...

Nowoczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2576

TEMAT 13: NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKO WARUNEK PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE Cel: przystosowanie zarządzania firmami do warunków gospodarowania: dużej zmienności otoczenia, globalizacji gospodarki, wzmożonej konkurencji na rynkach, wydłużenie horyzontu czasowego,...

Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1946

TEMAT 4: RELACJA PRZEDSIEBIORSTWA Z OTOCZENIEM. Otoczenie przedsiębiorstwa- to ogół warunków oraz oddziaływanie różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się przedsiębiorstw. STARTEGIE KONKURENCYJNE. M. PORTER Wymienia trzy skuteczne strategie konkurowania: Przywództwa koszt...

Ćwiczenia od 1 do 6 - notatki z przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1533

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Co wyróżnia człowieka przedsiębiorczego: innowacyjność, pracowitość, kreatywnoć, pomysłowość, umiejętność zarządzania grupą, charyzma. Definicja przedsiębiorzości: ujęcie atrybitowe: zaspół cech...

Podstawy przedsiębiorczości - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2450

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

Wykład - Znaczenie małych firm w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Znaczenie małych firm w gospodarce. wzmacniają konkurencję i system rynkowy gospodarki reagują najszybciej na drobne zmiany popytowe posiadają zdolność eliminowania luk podażowych są bardzo dużym i rozwijającym się rynkiem pracy odgrywają dużą rolę w rozwoju i wdrażaniu innowacji wzmacniają ek...

Wykład - innowacyjność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Innowacyjność - definicja, źródła i ocena ekonomiczna. Innowacyjność to proces wprowadzania innowacji - zdolność wytwarzania nowych pomysłów lub/i łączenie istniejących elementów tak, by tworzyły nowe wartości. Innowacja to kompleks zjawisk i procesów zastosowanych w nowych wzorcach i technologiac...

Wykład - Zabezpieczenie kredytów, niezawodność elementu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Zabezpieczenie kredytów. osobiste - weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, poręczenie (awal, żyrant), gwarancja rzeczowe - zastaw (bank jest posiadaczem zabezpieczenia), przewłaszczenie rzeczy ruchomych (bank jest właścicielem zabezpieczenia do momentu spłaty kredytu), hipoteka. Niezawodn...