Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem - strona 1 Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem - strona 2 Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 4: RELACJA PRZEDSIEBIORSTWA Z OTOCZENIEM.
Otoczenie przedsiębiorstwa- to ogół warunków oraz oddziaływanie różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się przedsiębiorstw.
STARTEGIE KONKURENCYJNE.
M. PORTER Wymienia trzy skuteczne strategie konkurowania:
Przywództwa kosztowego - konkurencyjne koszty przy zachowaniu jakości wyrobu, poziomu obsługi itp.,
Zróżnicowanie (dyferencjacji) - w odniesieniu do wyrobów lub usług,
Koncentracji (specjalizacji) - na określonej grupie nabywców, rynku geograficznym lub wycinku asortymentu produktów.
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW.
To zdolność firmy do podtrzymywania swojej bazy zaspokajania potrzeb klientów konsumentów poprzez bardziej sprawną podaż towarów i usług, na coraz lepszych warunkach cenowych i poza cenowych - lepszych od konkurentów.
Na konkurencyjność składają się:
Zdolność do przetrwania wiąże się z koniecznością maksymalizowania efektywności operacji bieżących, w tym osiągnięcia konkurencyjnego poziomu kosztów jednostkowych, światowego poziomu jakości, stosowania nowych, sprawnych technik operacyjnych, nowego wyposażenia technicznego itp.
Zdolność do różnicowania swoich działań zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów i konsumentów; polega na podkreśleniu swojej odrębności i szczególnych cech w zakresie zaspokajania potrzeb klientów i konsumentów, m.in. poprzez markę firmy i produktu. Wpływ konkurencyjności na wzrost wartości firmy.
Wartość firmy (SHV):
1. przychody,
2. marka (renoma),
3. koszty przewaga konkurencyjnaperfekcja organizacyjna: jakość, koszt, czas, elastycznośćzaawansowane technologie, umiejętności operacyjne, kapitał ludzki.
Struktura otoczenia: Pierwsza strefa: MAKROOTOCZENIE: polityczno-prawne, technologiczne, międzynarodowe, naturalne, społeczne, ekonomiczne,
Druga strefa: MIKROOTOCZENIE: konkurenci, nabywcy, dostawcy.
Otoczenie konkurencyjne (mikrootoczenie): -część otoczenia, które tworzą podmioty mające z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne
-elementy otoczenia konkurencyjnego to: dostawcy, nabywcy, konkurenci (obecni i potencjalni)
-miedzy elementami tego otoczenia zachodzi sprzężenie zwrotne.
MAKROOTOCZENIE - zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z działania w określonym kraju, regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, społecznym itp.
Tworzy przedsiębiorstwom niejednakowe warunki działania w zależności od branży, sektora, lokalizacji geograficznej, formy własności itp.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz