Otoczenie przedsiębiorstwa - elementy i czynniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiębiorstwa - elementy i czynniki  - strona 1 Otoczenie przedsiębiorstwa - elementy i czynniki  - strona 2 Otoczenie przedsiębiorstwa - elementy i czynniki  - strona 3

Fragment notatki:


OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA - to ogół warunków oraz oddziaływanie różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się przedsiębiorstw.
Hipoteza Czerwonej Królowej
Koncepcja wyjaśniająca m.in. proces „ewolucyjnego wyścigu zbrojeń
Twórca - L. Van Valen (1973)
To koncepcja względności każdego postępu - wymierają te gatunki, które są mniej elastyczne od rywali
Nazwa jest zapożyczona z powieści L.Carrolla „Po drugiej stronie lustra”
Czerwona Królowa szachów biegnąc bez przerwy wraz ze zmieniającym się otoczeniem, mówiła do Alicji „aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił”
TENDENCJE KSZTAŁTUJĄCE OTOCZENIE WG ANSOFF'A
wzrost nowości zmiany
wzrost intensywności otoczenia
wzrost szybkości zmian otoczenia
rosnąca złożoność otoczenia
Czynniki zmian w przedsiębiorstwach:
Zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorstwami - odejście od produktu masowego (seryjnego), krótki cykl życia produktów
Liberalizacja i globalizacja rynków - silniejsze powiązania gospodarek krajowych
Ogólny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny
Duże tempo rozwoju technologicznego, postęp naukowo - techniczny w świecie
Społeczeństwo informacyjne - „zmniejszanie się świata” - transport i telekomunikacja
STRATEGIE KONKURENCYJNE
M. porter wymienia trzy skuteczne strategie konkurowania:
przywództwa kosztowego - konkurencyjne koszty przy zachowaniu jakości wyrobu, poziomu obsługi itp.
zróżnicowania (dyferencjacji) - w odniesieniu do wyrobów lub usług
koncentracji (specjalizacji) - na określonej grupie nabywców, rynku geograficznym lub wycinku asortymentu produktów
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - to zdolność firm do podtrzymywania swojej bazy zaspokajania potrzeb klientów konsumentów poprzez bardziej sprawną podaż towarów i usług, na coraz lepszych warunkach cenowych i pozacenowych - lepszych od konkurentów
Na konkurencyjność składają się:
zdolność do przetrwania
zdolność do różnicowania swoich działań zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów i konsumentów
Zdolność do przetrwania wiąże się z koniecznością maksymalizowania efektywności operacji bieżących, w tym osiągnięcia konkurencyjnego poziomu kosztów jednostkowych, światowego poziomu jakości, stosowania nowych, sprawnych technik operacyjnych, nowego wyposażenia technicznego itp.
Zdolność do różnicowania polega na podkreślaniu swojej odrębności i szczególnych cech w zakresie zaspokajania potrzeb klientów i konsumentów, m.in. poprzez markę firmy i produktu.


(…)

… gospodarki a nie tylko tych wybranych, a więc winno dotyczyć zarówno sektora wielkich, jak i średnich czy małych firm, usług, ale i produkcji itd.
Rodzaje otoczenia:
Otoczenie bliższe
Otoczenie dalsze
ELEMENTY OTOCZENIA WG. MARKA
Makrootoczenie - Zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z działania w określonym kraju, regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie…
…, czy zagrożenie
Możliwości wystąpienia zmian w perspektywie 3 lat
METODY ANALIZY MAKROOTOCZENIA
Bezscenariuszowe
ekstrapolacja trendów
analiza luki strategicznej
metody eksperckie (metoda delficka itp.)
Scenariuszowe
scenariusze możliwych zdarzeń
scenariusze symulacyjne
scenariusze stanów otoczenia
scenariusze procesów w otoczeniu
BUDOWA SCENARIUSZY - I. FAZA WSTĘPNA
Zdefiniowanie przedmiotu i horyzontu…
… od innych podmiotów gospodarczych, bądź odpłatne świadczeniem usług.
Rodzaje działalności gospodarczej:
wytwórcza
budowlana
handlowa
usługowa
Działalność operacyjna
jedna z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.)
przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz