Podstawy nauki o przedsiębiorczości - strona 2

note /search

Wykład - Giełdy papierów wartościowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Giełdy papierów wartościowych - definicja, warunki stawiane papierom notowanym. Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieran...

Wykład - Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych ma wiele przyczyn. Najważniejsze z nich to gusty i preferencje nabywców, specyficzne cechy infrastruktury gospodarczej i zwyczajów, różnice w systemach dystrybu...

Wykład - Pojęcie i funkcje kredytów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Pojęcie i funkcje kredytów: Kredyt - oprocentowana pożyczka udzielana przez bank kredytobiorcy. Funkcje kredytów: emisyjna - wprowadzanie do obiegu nowych zasobów pieniądza dochodowa - gdy kredyt tworzy popyt; dochodowa prosta - gdy kredyt nie tworzy dodatkowego popytu Umowa kredytowa i jej elem...

Wykład - Typowe przyczyny zaangażowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspan...

Wykład - Dwa kierunki presji konkurencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Dwa kierunki presji konkurencji Konkurencja na rynku globalnym wywiera presję na przedsiębiorstwo w dwóch przeciwstawnych kierunkach: obniżenia kosztów oraz uwzględnienia różnic lokalnych w potrzebach nabywców i warunkach sprzedaży produktu. Nacisk na obniżenie kosztów zmusza przedsiębiorstwo do po...

Wykład - Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 308

Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa Specyficznymi źródłami korzyści, które mogą zostać uruchomione dzięki globalizacji przedsiębiorstwa, są: 1) zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu w skali globalnej wyróżniających kompetencji przedsiębiorstwa; 2) możliwości osiągnięcia korzyści z optymalne...

Wykład - Kryteria umiędzynarodowienia działalności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Kryteria umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa Podstawowym kryterium umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa jest, jak to już wyjaśniono, wykonywanie funkcji przedsiębiorstwa poprzez granice polityczne różnych państw. Powoduje to istotne zmiany zarówno środowiska wewnętrznego, jak i ot...

Wykład - Krzywa wannowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2240

Krzywa wannowa. to krzywa życia obiektu dzieląca się na trzy etapy: liczne niedomagania związane z docieraniem się elementu i usuwaniem części wadliwych okres normalnej eksploatacji, intensywność uszkodzeń podobna, niezawodność najwyższa okres starzenia się, gwałtowny spadek sprawności obiektu. ...

Wykład - Metody analizy strategicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Metody analizy strategicznej. SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) to metoda analizy atutów i słabości przedsiębiorstwa w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Obejmuje ona: Analizę zewnętrzną: makrootoczenia: ekonomicznego, technologicznego, demograficznego, na...

Wykład - Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiors...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją d...