Podstawy nauki o przedsiębiorczości - strona 3

Wykład - Otoczenie systemu produkcyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

Otoczenie systemu produkcyjnego. I stopnia: personel wykonawczy i zarządzający prace badawcze, rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne, organizacyjne urządzenia do wykonywania operacji technologicznych, kontrolnych, magazynowych transportowych, przetwarzania informacji, transmisji danych organ...

Wykład - Podstawowe informacje o rynku kapitałowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Podstawowe informacje o rynku kapitałowym - definicja, istota, zadania, segmenty, uczestnicy Rynek kapitałowy - ogół transakcji instrumentami finansowymi, których termin realizacji jest dłuższy niż 1 rok. Przedmiotem transakcji są zbywalne papiery wartościowe, akcje i obligacje. Rynek pieniężny - t...

Wykład - Pojęcie i typy uszkodzeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Pojęcie, typy i przyczyny uszkodzeń. Uszkodzenie to częściowa lub całkowita utrata właściwości elementu, które są istotne dla sprawnego działania zgodnie z przeznaczeniem, powodujące częściową lub całkowitą utratę sprawności w sposób ciągły lub przejściowy. Względna częstość uszkodzeń r w okresie ...

Wykład - Produktywność systemu produkcyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1771

Produktywność systemu produkcyjnego. Produktywność - stosunek wektora wejścia z systemu produkcyjnego do wektora wejścia do tego systemu wyrażona w jednostkach pieniężnych, naturalnych lub umownych. Niska produktywność oznacza wysokie ceny, duże zapotrzebowanie na energię i materiały bez wzrostu wy...

Wykład - Przedsiębiorczość i przedsiębiorca

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - definicja i znaczenie. Przedsiębiorczość to proces składający się z czterech etapów: identyfikacji pomysłu oceny pomysłu opracowania pomysłu wdrożenia pomysłu Koncentruje się na szansach, a nie zagrożeniach, możliwościach zaspokojenia potrzeb konsumentów pr...

Wykład - Pytania Kontrolne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Pytania Kontrolne 1. Jakie są podstawowe formy umiędzynarodowienia gospodarki? 2. Jak klasyfikujemy kryteria umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa? 3. Jaki jest związek między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa a jego wielkością? 4. Jakie są typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstw ...

Wykład - Reguły tworzenia strategii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Reguły tworzenia strategii: Odejść od jednostronnego i krótkowzrocznego myślenia w kategoriach bilansu i zysku na rzecz myślenia cybernetycznego - w kategoriach powodzenia na rynku. Nie lekceważyć żadnej, nawet chwilowej okazji do zdobycia przewagi. Koncentrować się na mocnych stronach działania....

Wykład - Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw: Strategia firmy określa jaki rodzaj działalności jest lub będzie rozwijany i w jaki sposób. Strategia biznesu precyzuje przez jakie działania mają być osiągnięte cele firmy. Strategie funkcjonalne dotyczą konkretnych działań zapewniających realizację s...

Wykład - Strategia firmy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Strategia firmy - definicja, istota, podstawowe elementy. Strategia to proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji, przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów. Zasadniczą istotę strategii (przetrwanie firmy) określają odpowiedzi na 4 ...