Ekonomia - strona 3

note /search

Kontrola ilościowa i jakościowa w portach polskich

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

Kontrola ilościowa i jakościowa w portach polskich.    Kontrola ilościowa i jakościowa towarów i ładunków – dokonuje się:  - ważenia, liczenia ładunków,  - poboru próbek,  - badań laboratoryjnych,  - oceny stanu towarów i opakowań,  ...

Prawo malejących przychodów w fizyce

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Wojciech Cichowski 22kwietnia 2012 nr albumu 194009 Inżynieria Biomedyczna WPPT grupa pon. 730 - 900 PRAWO MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW W FIZYCE - PORÓWNANIE ZE ZJAWISKEIM FOTOELEKTRYCZNYM ZEWNĘTRZNYM Czym właściwie jest to całe zjawisko fotoelektryczne? Krótko po wykazaniu falowej natury światła pozn...

Ekonomia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1652

Nurty: Merkantylizm (XVII w.) pierwszy spójny system zasad polityki gospodarczej; duże znaczenie handlu zagranicznego; aktywne wspieranie rozwoju eksportu; ochrona rodzimego rynku; stały dopływ kruszców; rozbudowa infrastruktury; Liberalizm gospodarczy (X VIII w.) Smith i Ricardo; rola państwa ma...

Ekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1708

Akcja- papier własnościowy, stanowiący o własności . Akumulacja /skala mikro/- to środki na powiększenie kapitału. Akumulacja - to kategoria ekonomiczna związana z odważaniem procesu wytwarzania. W skali makr o- może być rozpatrywana jako element szeroko rozumianych oszczędności. Akumulacja w sk...

Podstawy ekonomii - najważniejsze zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2163

Podstawy ekonomii. (Pytania, które najczęściej pojawiają się na egzaminach.) RZECZOWY I PIENIĘŻNY SYSTEM PRZEPŁYWÓW W GOSPODARCE RYNKOWEJ (KRĄŻENIE). Występuje pełne krążenie sił nabywczej od spożywców do przedsiębiorców. Płace, renty, procent, usługi produkcyjne PRZEDSIĘBIORCY KONSUMENCI, WŁA...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2107

Wykład 1 – Wprowadzenie do ekonomii R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 17-42 • definicja ekonomii – ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych, stara się wykrywać i opisywać prawidłowości  rządzące tymi procesami (prawami ekonomicznymi) • ekonomia jako nauka społeczna – ekonomia pokazuje, ...

Popyt, podaż i rynek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3108

Wykład 2 i 3 – Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 97-124 • co to jest rynek? – całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają o według kryterium podmiotu obrotu – produktów i usług o według kryteri...

Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1939

Wykład 9 – Polityka fiskalna R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 420-450 • co to jest polityka fiskalna? – ogół decyzji rządu dotyczący wydatków i podatków, jest częścią polityki finansowej państwa,  której podstawowymi zadaniami są: o redystrybucja dochodów o stabilizacja gospodarki – wykorzy...

Bezrobocie i inflacja - Wiek produkcyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1302

Wykład 10 – Bezrobocie, inflacja R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 532-582 • definicja bezrobocia – stan, w którym osoby w wieku produkcyjnym są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych  warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy, pomimo podjęcia poszukiwań pracy • zatr...

Główne nurty ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 4046

Mikroekonomia analizuje poszczególne elementy gospodarki, sposób działania i zachowanie np. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, itp. Makroekonomia analizuje gospodarkę jako całość bada czynniki wpływające na poziomy zmiany np. łącznej produkcji w kraju, konsumpcji, inwestycji, zatrudnieni...