Podstawy ekonomii - najważniejsze zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ekonomii - najważniejsze zagadnienia  - strona 1 Podstawy ekonomii - najważniejsze zagadnienia  - strona 2 Podstawy ekonomii - najważniejsze zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:


Podstawy ekonomii. (Pytania, które najczęściej pojawiają się na egzaminach.)
RZECZOWY I PIENIĘŻNY SYSTEM PRZEPŁYWÓW W GOSPODARCE RYNKOWEJ (KRĄŻENIE). Występuje pełne krążenie sił nabywczej od spożywców do przedsiębiorców. Płace, renty, procent,
usługi produkcyjne
PRZEDSIĘBIORCY KONSUMENCI, WŁAŚCICIELE ZASOBÓW
dobra i usługi strumień pieniądza
Przedsiębiorca musi kupować usługi produkcyjne (siła robocza, ziemia), za które musi płacić (płace, renty, procent). Przedsiębiorcy oferują dobra i usługi konsumentom, którzy płacą za nie cenę (strumień pieniądza) równy wydatkom konsumentów. Występuje pełne krążenie środków pieniężnych i rzeczowych. Strumienie z okresu na okres są równe co do wielkości i co do wkładów. Jeżeli przyjmujemy, że nie ma państwa, nie ma transferów, to można przyjąć, że dochody są równe dochodowi narodowemu.
2. AKUMULACJA PRAWO POSTĘEPUJĄCEJ AKUMULACJI Akumulacja - powoduje w danym okresie zwiększenie wolumenu funkcjonującego kapitału, powodujące możliwość zwiększania akumulacji w przyszłym okresie.
Akumulacja - to kategoria ekonomiczna związana z odważaniem procesu wytwarzania.
Akumulacja (w skali mikro) - to środki na powiększenie kapitału.
Akumulacja ( w skali makro) - część dochodu narodowego przeznaczonego na przyrost majątku narodowego.
RACHUNEK EKONOMICZNY Rachunek ekonomiczny- prowadzony jest na podstawie informacji o cenach- konfrontowanie osiąganych (wyników) efektów z podnoszonymi na nie nakładami wyrażonymi w jednostkach pieniężnych, co umożliwia ich porównywalność. Stosowanie i rozwój rachunku ekonomicznego jest wyrazem zasady racjonalnego gospodarowania umożliwiającej osiągnięcie maksymalnych efektów przy danych nakładach lub minimalizowanie nakładów na realizację określonych wyników. Rachunek ekonomiczny odpowiada na pytania: co? jak? ile? kiedy? produkować- stanowi zatem postawę ustalania programów produkcji, kierunków i warunków jej sprzedaży w dostosowaniu do warunków dyktowanych przez rynek. jest podstawowym narzędziem zarządzania działalnością gospodarczą oraz służy realizacji zarobkowego celu prowadzenia takiej działalności. Porównywanie uzyskanych z danej działalności gospodarczej efektów z podnoszonymi w związku z tą działalnością nakładami w celu najlepszych ekonomicznie wariantów decyzji. Warunki: mierzalne nakłady wyrażone w tych samych jednostkach miary, jednoznaczne kryterium wyboru. GOSPODARSTWO DOMOWE. Gospodarstwo domowe to jednostka organizacyjna, usługowo-przetwórcza (wytwórcza) w ramach, której wykonywane są czynności, których celem jest bezpośrednie zaspokojenie potrzeb.


(…)

… masowego przekazu
rozbudzenie nadmiernych apetytów konsumenckich.
13. KRZYWA TRANSFORMACJI (krzywa możliwości produkcyjnych) Granica możliwości produkcyjnych- wskazuje na alternatywne kombinacje 2 grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w ciągu danego okresu czasu wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby oraz technologie produkcji.
dobro A
Krzywa…
… funkcje o charakterze społeczno-ekonomicznym.
Gospodarstwo domowe jest mikrojedostką gospodarczą, w której zbiegają się wszystkie decyzje zarówno społeczne jak i indywidualne dotyczące: hierarchii potrzeb, struktury wydatków, sposobu ich zaspokojenia.
W gospodarstwach domowych zapadają decyzje jak mają być rozdysponowane dochody. Na przestrzeni lat obserwuje się zmiany w gospodarstwie domowym- dotyczą…
… pokazuje nam preferencje konsumentów w stosunku do dóbr substytucyjnych. Pomijając ograniczenia w wyborach(zasobność budżetów, relacje cen) wówczas zasada wyboru przedstawia się: MUX =MUY- zrównanie użyteczności krańcowych (jest to fikcja).
Konsument działa jednak w świetle ograniczonym- napotyka na ceny i zasobność portfela. Konsument dąży do równowagi zwanej równowagą konsumenta. Równowaga konsumenta…
…) dobra X przez dobro Y.
MRS= MRS pokazuje nam preferencje konsumentów w stosunku do dóbr substytucyjnych. Pomijając ograniczenia w wyborach(zasobność budżetów, relacje cen) wówczas zasada wyboru przedstawia się: MUX =MUY- zrównanie użyteczności krańcowych (jest to fikcja).
Konsument działa jednak w świetle ograniczonym- napotyka na ceny i zasobność portfela. Konsument dąży do równowagi zwanej równowagą…
… = ----------------- K- kredyty
V Z- zobowiązania społeczne
V- szybkość obiegu pieniądza.
Prawo Fishera- wartość sprzedana równa się wartości nabytej.
M x V = P x T
Gdy rośnie ogólny poziom cen to rośnie popyt na pieniądz co wyrażamy wzorem:
P x T
M = ----------
V
M- ilość pieniądza na rynku,
V- szybkość obiegu pieniądza, (Im lepsza koniunktura, tym szybkość jest większa i na odwrót)
P- przeciętna wartość transakcji, T…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz