Ekonomia - strona 4

note /search

Rachunek dochodu narodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

Rachunek dochodu narodowego PKB - produkt krajowy brutto, czyli wartość wytwarzanej produkcji, mówi ile sprzedaliśmy i podaje wartość sprzedawanej produkcji, wytwarzanej na terenie danego kraju lub wartość dochodów uzyskanych z jej sprzedaży PNB -

Wzrost gospodarczy - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Wzrost gospodarczy przyrost realnego PKB czyli wzrost nominalny PKB skorygowano inflację (większa produkcja, a nie droższa) wzrost ekstensywny - będący konsekrują zwiększenia nakładów czynników produkcji (czyli ziem, pracy, kapitału) intensywny - będący konsekwencją postępu technicznego (nows...

Deficyt budżetowy - Rolowanie zadłużenia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

Deficyt budżetowy oznacza sytuację, gdy wydatki budżetowe przewyższają dochody - sytuacja odwrotna to nadwyżka budżetowa Rolowanie zadłużenia - spłacanie jednego długu zaciągając nowy u kogoś innego obecnie za 2010 deficyt polski wynosi 52,2 mld zł deficyty budżetowe w Polsce w minionych latach wa...

Polityka fiskalna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

Ekspansywna polityka fiskalna - powinna być prowadzona w okresach osłabienia gospodarczego bardziej restrykcyjna polityka fiskalna powinna być z kolei prowadzona w okresach prosperity z aktywną polityką fiskalną mamy do czynienia, gdy rząd stosuje wybrane środki w celu przeciwdziałania wahaniom...

Polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1393

POLITYKA PIENIĘŻNA politykę pieniężną prowadzi bank centralny (Narodowy Bank Polski) podejmuje on decyzje w zakresie podstawowych stóp procentowych oraz kształtowania podaży pieniądza PODAŻ PIENIĄDZA ścisła kontrola podaży pieniądza należy do podstawowych zadań banku centralnego warunkuje ...

Inflacja i stopy procentowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Ad 3. stopy banków komercyjnych to stopy dla... oprocentowanie lokat złotówkowych W % IX.07 IX.08 XII.09 Środki bieżące w ROR 0.3 0.6 Lokata 1 mieś 2.5 3.7 3.7 -3 2.7 4.2 5.2 6 2.7 4.2 5.3 12 3 4.3 5.5 www.many.pl nominalne oprocentowanie kredytów w PLN IX 07 IX 08 XII 09 Kredyt gotówkowy dl...

Bilans płatniczy, Rynek walutowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1456

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. BILANS PŁATNICZY Bilans płatniczy , bilans obrotów płatniczych z zagranicą, zestawienie wartości wszystkich przychodów i wydatków kraju związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w danym okresie (najczęściej w ciągu roku) Bilans płatniczy jest z...

Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. CENA MAKSYMALNA, CENA MINIMALNA (przedstawienie w sytuacji równowagi/nierównowagi rynkowej) Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stan...

Dług publiczny i sposoby zarządzania nim

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Majewska. Notatka składa się z 1 strony. DŁUG PUBLICZNY I SPOSOBY ZARZĄDZANIA NIM Dług publiczny jest finansowym zobowiązaniem państwa z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na pokrycie deficytów budżetowych . O jego aktualnych rozmiarach stanowi więc suma deficytów budżetowych poprzednich okr...

Funkcje pieniędza, popyt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. FUNKCJE PIENIĄDZA (Pieniądz potencjalny i standardowy) a) jest miernikiem wartości towarów - określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej działalności b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarów -przejawia się w rozdzielan...