Mikroekonomia - strona 4

note /search

Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1883

KONKURENCJA DOSKONAŁA W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a w...

Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1890

Obszar, którym interesuje się ekonomia jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania produkcji, handlu, przedsiębiorstw, zachowań kupujących i sprzedających oraz całej gospodarki, a także kwestie pozornie nie związane z problematyką ekonomiczną, a mające istotny wpły...

Powstanie i rozwój rynków w czasie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

Powstanie i rozwój rynków w czasie W trakcie dotychczasowych rozważań przedstawiliśmy różne formy rynków dóbr konsumpcyjnych, nie zastanawialiśmy się jednak nad tym, w jakich sytuacjach powstają nowe rynki oraz od czego zależy i jak w miarę upływu czasu zmienia się forma rynku. Dla wyjaśnienia oko...

Postępowanie nabywców - Zachowanie konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1428

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do ...

Popyt, podaż i cena

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3717

Teoria i praktyka mikroekonomii. (rynek,popyt,podaż,cena) Istota analizy mikroekonomicznej, jej przedmiot i podstawowe założenia badania zachowań konsumentów (gospodarstw domowych) badania zachowań producentów analiza cząstkowa ogólna teoria równowagi Narzędzia analizy mikroekonomicznej mod...

Popyt i podaż na rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3255

Rynek, popyt i podaż; Rynek; pewien proces wymiany informacji, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania się cen, natomiast istotnym elementem procesu rynkowego jest konkurencja zaró...

Mikroekonomia zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 2520

Ekonomia to nauka, która analizuje, w jaki sposób społeczeństwo gospodaruje posiadanymi zasobami. Jest nauką o wyborze co, jak i dla kogo wytwarzać. Podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej to: dane liczbowe i modele, w tym model rynku. Rozróżniamy ekonomię pozytywną oraz ekonomię normatywną. EK...

Monopol nabywców - monopson - Przychód krańcowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1498

Monopol nabywców (monopson). Teoria monopolu nabywcy może być rozwijana analogicznie do teorii monopolu oferenta. Dlatego przedstawimy ją w skrótowej postaci, bazując na wnioskach z teorii monopolu oferenta. Zakładamy teraz, że każdy producent d...

Monopolistyczne różnicowanie ceny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505

Monopolistyczne różnicowanie ceny - segmentacja rynku W tym rozumowaniu zmienimy treść tylko jednego założenie, z którego korzystaliśmy analizując sytuację monopolu oferenta. Odchodzimy od uproszczenia, że monopolista nie ma żadnych pr...

Monopolizacja - formy monopolizacji rynku i rodzaje zrzeszeń

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 7105

FORMY MONOPOLIZACJI RYNKU I RODZAJE ZRZESZEŃ MONOPOLISTYCZNYCH Pozycja Monopolisty w zakresie produkcji lub zbytu umożliwia przedsiębiorstwu ustalenie ceny monopolowej i osiąganie większych zysków w porównaniu do warunków rynku konkurencyjnego. Z tej racji dążenie przedsiębiorstw do monopolizowan...