popyt i podaż na rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
popyt i podaż na rynku - strona 1 popyt i podaż na rynku - strona 2 popyt i podaż na rynku - strona 3

Fragment notatki:


Rynek, popyt i podaż;
Rynek; pewien proces wymiany informacji, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania się cen, natomiast istotnym elementem procesu rynkowego jest konkurencja zarówno cenowa jak i nie cenowa. O istnieniu w pełni rozwiniętego mechanizmu rynkowego decydują;
Dominacja własności prywatnej i swoboda w zakresie transferu prywatnych praw własności.
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.
Istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek(banki, giełda, itd.)
Integralność rynku; wzajemne uzależnienie od siebie poszczególnych segmentów rynku np. rynku dóbr fizycznych i rynku finansowego, rynku produktów i rynku czynników produkcji, rynku pieniężnego i walutowego. Niedorozwój jednych rynków negatywnie oddziaływuje na funkcjonowanie i rozwój pozostałych rynków.
Klasyfikacja rynków;
Kryterium; przestrzeń lub zasięg geograficzny;
- lokalny - zagraniczny
- regionalny - międzynarodowy
- krajowy - światowy (globalny)
Przedmiot obrotu;
- rynek dóbr i usług (konsumpcyjnych i produkcyjnych)
- rynek pracy
- rynek kapitałowo - pieniężny
Dominacja podmiotu gospodarczego na rynku;
- konsumenta (nabywcy); gdy podaż przewyższa popyt
- rynek sprzedawcy; popyt przewyższa podaż
Nacjonalizacja gospodarki; - rynek wolny; bez ingerencji państwa
- rynek regulowany; z ingerencją państwa
Funkcje rynku;
Wycena dóbr.
Jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych.
Pozwala ustanowić stan równowagi gospodarczej.
Weryfikant społecznej przydatności produkcji i służy jako mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb.
Niezbędny warunek wykorzystania zasobów gospodarczych
Udziela odpowiedzi na pytanie, co i dla kogo produkować
Popyt i podaż reagują na sygnały z rynku.
Popyt na dane dobro; to ilość jakiegoś dobra, jaką zamierzamy nabyć w określonym czasie i danych warunkach rynkowych, gł. warunkiem rynkowym jest cena dobra. Determinanty popytu; czynniki wpływające na wielkość popytu na dane dobro.
Cenowe;
Cena i oczekiwania co do jej zmiany w przyszłości
Determinanty bez cenowe;
Przeciętne dochody ludności i oczekiwania co do ich zmian w przyszłości
Ceny innych dóbr (substycyjnych i implementarnych) i oczekiwanie co do ich zmian w przyszłości.
Gusty, upodobania, moda i preferencje konsumentów. Stopy procentowe (dotyczą głównie popytu na dobra trwałe).


(…)

…).
Liczba gospodarstw domowych (przy analizie przestrzennej popytu i długoterminowej popytu).
Zasada Ceteris Paribus; poza ceną pozostałe powyższe czynniki są niezmienne. Na tej podstawie możemy wykreślić krzywą podaży i popytu. Prawo popytu; wraz ze wzrostem ceny maleje popyt. Wraz ze spadkiem ceny wartość popytu rośnie. Pojęcia związane z popytem;
Wielkość popytu; to konkretny punkt na krzywej popytu…
…. Podaż przewyższa popyt - nadwyżka podaży. Gdy cena rynkowa jest niższa niż cena równowagi na rynku powstaje nierówność w postaci nadwyżki popytu (niedobór rynkowy) - popyt przewyższa podaż. Zmiany stanów równowagi;
Skutki zmiany podaży a równowaga;
Popyt stały podaż zmienna.
S0S1 Czyli wzrost podaży spowoduje spadek ceny równowagi i wzrost ilości oferowanej na rynek.
Skutki zmiany popytu a równowaga…
… (popyt), podaż - produkcja. Mierzymy w czasie.
Oszczędności nie są strumieniem, bo możemy określić w danej chwili ile mamy oszczędności.
Ceteris Paribus; wraz ze wzrostem ceny popyt na towar maleje, zakładając, że nic innego się nie zmienia.
Prawo podaży; wraz ze wzrostem ceny wielkość podaży rośnie.
Cena równowagi; cena, przy której ilość wyprodukowana = ilości sprzedanej, towar nie zalega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz