Równowaga rynkowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga rynkowa-opracowanie - strona 1 Równowaga rynkowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Równowaga rynkowa
Jest to punkt, w którym podaż danego dobra odpowiada dokładnie jego popytowi.
Cena równowagi rynkowej jest to jedna, jedyna cena, przy której wielkość popytu równa się wielkości podaży. Przy tej cenie nie ma ani nadwyżek, ani niedoborów na rynku. Wszystkie transakcje są zrealizowane.
Zmiany popytu i podaży a punkt równowagi rynkowej
Elastyczność popytu : cenowa, dochodowa i mieszana
Elastyczność cenowa popytu mierzy reakcje wielkości popytu na dane dobro spowodowane zmianami cen tego dobra .
Wzór
Rodzaje dóbr i popytu w zależności od elastyczności cenowej popytu
Popyt sztywny - dobra niezbędne
Popyt nieelastyczny - dobra podstawowe
Popyt elastyczny - dobra normalne (dobra wyższego rzędu) Popyt doskonale elastyczny - dobra dostępne w prawie nieograniczonej ilości
Czynniki determinujące elastyczność cenową popytu:
Dostępność dóbr
Udział w dochodzie wydatków na dane dobro lub usługę
Dobra niezbędne i luksusowe
Czas
Dochodowa elastyczność popytu mierzy reakcję popytu na dane dobro spowodowaną zmianami dochodów otrzymywanych przez gospodarstwa domowe.
Wzór
Prawo Engla : w miarę wzrostu dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym zmienia się struktura wydatków gospodarstwa domowego . Zwiększa się udział wydatków na dobra wyższego rzędu a zmniejsza udział wydatków na dobra podstawowe. Mieszana elastyczność popytu mierzy reakcję popytu na dane dobro wywołaną zmianami cen jakiegoś innego dobra.
Elastyczność cenowa podaży mierzy reakcję wielkości podaży danego dobra spowodowaną zmianami cen danego dobra.
Czynniki wpływające na elastyczność cenową podaży
Warunki technologiczne
Zapasy niewykorzystanych czynników produkcji
Zapasy produktów
Czas niezbędny do produkcji
Podaż elastyczna Podaż sztywna
Podaż doskonale elastyczna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz