WYKŁAD- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY, WSKAŹNIKI ELASTYCZNOŚCI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7294
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY, WSKAŹNIKI ELASTYCZNOŚCI - strona 1 WYKŁAD- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY, WSKAŹNIKI ELASTYCZNOŚCI - strona 2 WYKŁAD- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY, WSKAŹNIKI ELASTYCZNOŚCI - strona 3

Fragment notatki:

doc. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia: elastyczność popytu i podaży - wzory i przykłady obliczeniowe, elastyczność cenowa popytu, popyt elastyczny, popyt nieelastyczny, popyt doskonale elastyczny. Ponadto, notatka wyjaśnia Czynniki wpływające na występowanie współczynnika elastyczności cenowej popytu, elastyczność cenowa mieszana (krzyżowa) popytu, elastyczność dochodowa popytu, wskaźniki elastyczności cenowej podaży, Czynniki wpływające na wielkość współczynnika elastyczności cenowej podaży.

PODSTAWY MAKRO I MIKROEKONOMII
Zależność między ceną, a Pp jest odwrotna:
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY
Zmiany wielkości popytu pod wpływem zmiany cen mierzy się przy pomocy współczynników elastyczności cenowej popytu.
Ecp=
Przy cenie C0= 5zł Pp0 wynosił 100szt dobrax. Cena C1spadła o 4zł, popyt na to dobro wzrósł i wynosi Pp1=120szt.
EcPp=
Elastyczność cenowa wynosi -1
EcP= - przy wszystkich dobrach
EcP = + przy paradoksach
Elastyczność cenowa popytu bada o ile procent wzrośnie popyt, jeżeli cena zmieni się o dany procent.
EcP= -2 - cena spadła o 20%, popyt wzrósł o 40%
EcP= -- cena spadła o 20%, popyt wzrósł o 10%
EcP równe -1 lub określana jest jako wzorcowa(proporcjonalna)np.: cena spada o 20%, popyt rośnie o 20%.
• EcP > 1 w wielkościach absolutnych określana jest jako wysoka elastyczność cenowa. Oznacza to, że relatywnie małe zmiany ceny prowadza do dużej zmiany popytu.
• EcP < 1 w wielkościach absolutnych tzn. -, - - niska cenowa elastyczność popytu. Popyt słabo reaguje na zmianę ceny(np.: cena pieczywa wzrosła o 50%, to popyt nie spadnie o 50%)
• EcP =0 - oznacza, że popyt jest nieelastyczny; nie reaguje na zmianę cen (popyt sztywny):
• popyt doskonale elastyczny:
• EcP>0
Wszystkie wymienione wskaźniki określane są jako prosta elastyczność cenowa popytu, ponieważ badają związki między zmiana ceny na zmianę popytu na dane dobro.
Czynniki wpływające na występowanie współczynnika elastyczności cenowej popytu:
1. zakres występowania substytutów.
Im bardziej dostępne są substytuty, im bardziej są zbliżone do dobra z którym porównujemy, tym bardziej Pp będzie elastyczny względem ceny, ponieważ część konsumentów przestawi się na zakup dobra substytucyjnego.
2. udział wydatków na dane dobro w ogólnych wydatkach gospodarstwa domowego.
Im większy udział wydatków, tym wyższa elastyczność cenowa popytu. Niską elastycznością cenową popytu odznaczają się dobra o niskiej cenie i rzadko kupowane.
3. rola i znaczenie produktu w zaspokajaniu potrzeb.
Artykuły żywnościowe jako całość nie mają substytutu, stąd wynika niska elastyczność cenowa popytu na żywność.
4. okres brany pod uwagę.
Można zaobserwować dwie przeciwstawne sytuacje:
• elastyczność cenowa popytu rośnie wraz z upływem czasu, gdyż po znalezieniu substytutu spada konsumpcja na dobra, których ceny rosną.
• elastyczność cenowa popytu maleje wraz z upływem czasu na dobra, z których trudno zrezygnować (np.: używki, pod wpływem szoku cenowego wielu ludzi rezygnuje z nałogu, ale z czasem przyzwyczaja się do nowej ceny).


(…)

… samochodów prowadzi do spadku popytu na benzynę.
ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU
Badanie reakcji popytu na zmianę dochodów
EdPp= • Ed > 0 - wzrost dochodu prowadzi do wzrostu popytu. Dotyczy to większości dóbr. Dobra takie są określane jako dobra normalne.
• E­d < 0 - popyt maleje wraz ze wzrostem dochodów. Dobra takie określane są jako dobra podrzędne.
• E­d < 1 - popyt rośnie wolniej niż dochód, popyt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz