Popyt, podaż i rynek - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż i rynek - wykład - strona 1 Popyt, podaż i rynek - wykład - strona 2 Popyt, podaż i rynek - wykład - strona 3

Fragment notatki:

POPYT, PODAŻ I RYNEK Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży
RYNEK = układ za pomocą, którego ceny sterują alokacją zasobów
= zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu kupujący - sprzedający
w procesie wymiany dóbr i usług
kontakt: - bezpośredni
- pośredni
Funkcja ekonomiczna rynku:
ustalenie cen, sprawiających, że ilość dóbr, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie, zostaje zrównana z ilością zaoferowaną do sprzedaży
Rynek w równowadze, gdy cena zrównuje popyt z podażą
Ceny kierują decyzjami co, jak i dla kogo kupować
Typowy model rynku:
POPYT - postępowanie nabywców
== ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny
=/= wielkość zapotrzebowania (w odniesieniu do konkretnej ceny)
PODAŻ - postępowanie sprzedawców
== ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny
=/= wielkość oferowana (w odniesieniu do konkretnej ceny)
ilość tzn.: nieokreślona ilość, lecz zbiór różnych ilości (ograniczony przez opłacalność)
np. wyższy poziom ceny redukuje rozmiary zapotrzebowania, pomimo istnienia popytu
* CZYNNIK CENOWY - reakcja na zmianę ceny = przesunięcie wzdłuż krzywej w górę lub w dół
im niższa jest cena X, tym większe zapotrzebowanie (przejaw popytu)
- przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. kampanie dentystów; spadek dochodów gospodarstwa domow ego im wyższa jest cena X, tym większa ilość oferowana (przejaw podaży)
- przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. usprawnienia techniczne w pakowaniu; spadek cen surowca CENA RÓWNOWAGI = rozmiar zapotrzebowania = ilość oferowana = cena równoważąca rynek produktu. Brak nadwyżki popytu i nadwyżki podaży
ILOŚĆ RÓWNOWAŻĄCA RYNEK = ilość, którą nabywcy chcą kupić, a sprzedający sprzedać
NADWYŻKA POPYTU = przy danej cenie rozmiar zapotrzebowania przewyższa oferowaną ilość
NADWYŻKA PODAŻY = przy danej cenie ilość oferowana przewyższa rozmiary zapotrzebowania
Kształtowanie się ceny równowagi (samoregulacja rynku):
-gdy cena wyższa - ograniczenie nadwyżki podaży obniżenie ceny dla zlikwidowania zapasów wzrost zapotrzebowania i zmalenie ilości oferowanej


(…)

… maleje (nieopłacalne))
Krzywa podaży - obrazuje zależność cena - ilość oferowanego towaru przy innych wielkościach niezmiennych* (zależność dodatnia - ze wzrostem ceny podaż rośnie (opłacalne))
Poniżej ceny równowagi > nadwyżka popytu : odległość (pozioma) pomiędzy krzywą podaży, a krzywą popytu przy danej cenie Powyżej ceny równowagi > nadwyżka podaży : odległość (pozioma) pomiędzy krzywą popytu, a krzywą podaży przy danej cenie Przecięcie krzywej popytu i krzywej podaży: cena równowagi, równowaga rynkowa
* INNE CZYNNIKI (kształtowane poza rynkiem) - reakcja na zmianę innych czynników = przesunięcie krzywej w lewo lub w prawo
METODA STATYKI PORÓWNAWCZEJ = zmiana jednej z wielkości przyjmowanych za stałe (innych czynników) i badanie wpływu tej zmiany na cenę równowagi i odpowiadające jej wielkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz