Popyt podaż i rynek - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt podaż i rynek - wykład - strona 1 Popyt podaż i rynek - wykład - strona 2 Popyt podaż i rynek - wykład - strona 3

Fragment notatki:

3. POPYT, PODAŻ I RYNEK
Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży
RYNEK = układ za pomocą, którego ceny sterują alokacją zasobów
= zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu kupujący - sprzedający
w procesie wymiany dóbr i usług
kontakt: - bezpośredni
- pośredni
Funkcja ekonomiczna rynku:
ustalenie cen, sprawiających, że ilość dóbr, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie, zostaje zrównana z ilością zaoferowaną do sprzedaży
Rynek w równowadze, gdy cena zrównuje popyt z podażą
Ceny kierują decyzjami co, jak i dla kogo kupować
Typowy model rynku:
POPYT - postępowanie nabywców
== ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny
=/= wielkość zapotrzebowania (w odniesieniu do konkretnej ceny)
PODAŻ - postępowanie sprzedawców
== ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny
=/= wielkość oferowana (w odniesieniu do konkretnej ceny)
ilość tzn.: nieokreślona ilość, lecz zbiór różnych ilości (ograniczony przez opłacalność)
np. wyższy poziom ceny redukuje rozmiary zapotrzebowania, pomimo istnienia popytu
*CZYNNIK CENOWY - reakcja na zmianę ceny = przesunięcie wzdłuż krzywej w górę lub w dół
im niższa jest cena X, tym większe zapotrzebowanie (przejaw popytu)
- przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. kampanie dentystów; spadek dochodów gospodarstwa domowego
im wyższa jest cena X, tym większa ilość oferowana (przejaw podaży)
- przy pozostałych wielkościach niezmiennych np. usprawnienia techniczne w pakowaniu; spadek cen surowca
CENA RÓWNOWAGI = rozmiar zapotrzebowania = ilość oferowana
= cena równoważąca rynek produktu. Brak nadwyżki popytu i nadwyżki podaży
ILOŚĆ RÓWNOWAŻĄCA RYNEK = ilość, którą nabywcy chcą kupić, a sprzedający sprzedać
NADWYŻKA POPYTU = przy danej cenie rozmiar zapotrzebowania przewyższa oferowaną ilość
NADWYŻKA PODAŻY = przy danej cenie ilość oferowana przewyższa rozmiary zapotrzebowania


(…)

… „czarnego rynku
+ często:
REGLAMENTACJA = system ograniczeń ilościowych dla sprawiedliwego rozdziału ograniczonej liczby towarów niezależnie od wysokości dochodów
ustalenie maksymalnego poziomu czynszu ( właściciele zamieszkują lub sprzedają > zmniejszenie podaży - deficyt mieszkań - nadwyżka popytu; zaostrzenie problemu przy inflacji)
- możliwość podnoszenia cen maksymalnych wraz z inflacją, ale…
-wysokie koszty rozbudowanego systemu kontroli (kontrola reglamentacji)
CENA MAKSYMALNA = określany przez państwo pułap cenowy , powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje
- określenie cen minimalnych (ochrona producentów lub dostawców)
płaca minimalna ( podniesienie stawki płacy dla zatrudnionych > obniżenie popytu na pracę i wielkość zatrudnienia - nadwyżka podaży
CENA MINIMALNA = określany przez państwo pułap cenowy, poniżej którego nie mogą być zawierane transakcje
-uzupełnianie prywatnego popytu lub podaży przez państwo kupujące lub sprzedające pewne ilości dóbr
Ustanowienie ceny maksymalnej jest skuteczne, gdy jest ona niższa od ceny równowagi rynkowej (zmniejsza wielkość podaży i prowadzi do nadwyżki popytu), chyba, że państwo zasili podaż dostarczając dodatkowe ilości żądanego dobra
Ustanowienie ceny minimalnej jest skuteczne, gdy jest ona wyższa od ceny równowagi rynkowej (zmniejsza wielkość popytu i prowadzi do nadwyżki podaży), chyba, że państwo zasili popyt sektora publicznego swoim popytem
(państwo kupuje nadwyżkę podaży - zadowala konsumentów i dostawców; „góra masła UE”)
Wolny rynek rozwiązuje podstawowy dylemat ekonomiczny: co, jak i dla kogo produkować :
~ustalając ceny…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz