Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej - strona 1 Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej - strona 2 Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej - strona 3

Fragment notatki:

P opyt, podaż i rynek Rynek - całokształt procesów transakcji i kupna, oraz warunków w jakich one przebiegają. Także układ, za pomocą którego ceny sterują alokacją zasobów
Rodzaje rynku:
Według przedmiotu obrotu:
Dóbr i usług
Czynników produkcji
Według zasięgu terytorialnego
Lokalny
Regionalny
Krajowy
Międzynarodowy
Globalny
Według sytuacji rynkowej
Nabywców - gdy podaż jest duża i nabywcy narzucają ceny
Sprzedawców - gdy popyt jest duży i to sprzedawcy narzucają ceny
Według stopnia jednorodności przedmiotu transakcji
Homogeniczny - prąd, gaz
Heterogeniczny - ubrania, samochody Gospodarstwo domowe - wspólnota dobrowolnie związanych ludzi, posiadających co najmniej jedno źródło dochodów oraz podejmujących decyzje co do wydania dochodów na własne ryzyko
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem technicznym ,organizacyjnym, ekonomicznym, prowadzący na własną rękę działalność produkcyjną lub usługową w celu zarobkowym
Model ekonomiczny - uproszczony obraz rzeczywistości gospodarczej
Gospodarka jest złożona tylko z dwóch podmiotów gospodarczych - gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
Gospodarka jest zamknięta, autarchia
Dzieli się na dwa segmenty
Dóbr i usług
Zasobów
Zasoby znajdują się w rękach prywatnych, przedsiębiorstwa zaś prowadzą działalność usługową i produkcyjną
Wszystkie dochody wydawane są na zakupy
Wszystkie towary sprzedawane są tylko gospodarstwom domowym
(oczywiście wiecie, że ten model to pic na wodę fotomontaż i coś takiego nie ma prawa istnieć. Wiecie, prawda?)
Śmiszny ten model, nie sądzicie? Ja nie sądzę...
Konkurencja rynkowa - proces przy pomocy którego uczestnicy rynku w celu realizacji swoich celów przedstawiają korzystniejsze oferty, wpływające na decyzję zawarcia transakcji. Konkurencja dzieli się na cenową (kto da korzystniejszą cenę) i pozacenową (atrakcyjniejsza oferta, np. więcej darmowych minut w sieci komórkowej albo bardziej poważana marka)
Popyt - ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny
Efektywny - chęci poparte możliwościami nabywczymi (BO NAS STAĆ!)
Potencjalny - informuje o chęci nabycia danego dobra w przypadku spełnienia możliwości nabywczych (czyli jak uzbieram kasę to sobie kupię tego Koenigsegga)


(…)

… możliwościami nabywczymi (BO NAS STAĆ!)
Potencjalny - informuje o chęci nabycia danego dobra w przypadku spełnienia możliwości nabywczych (czyli jak uzbieram kasę to sobie kupię tego Koenigsegga)
PRAWO POPYTU -kiedy cena rośnie, popyt spada i vice versa.
Jeśli mam być szczery, to mnie już chuj strzela z robieniem tych rysunków w Wordzie.
Ważne!
Dobra substytucyjne - jeśli zwiększa się cena jednego dobra, to zmniejsza się jego popyt, za to zwiększa się popyt na jego substytut przy tej samej cenie (przykład - jeśli cena masła wzrośnie i oczywiście zmniejszy się na nie popyt, to zwiększy się popyt na margarynę, mimo, że będzie kosztowała tyle, co wcześniej
Dobra komplementarne - jeśli zwiększa się cena jednego dobra i zmniejsza się popyt na nie, to zmniejsza się również popyt na dobro komplementarne przy tej samej cenie (np. jeśli długopisy zaczną drożeć, zmniejszy się popyt na nie i tak samo zmniejszy się popyt na wkłady do nich, mimo, że ich cena nie zmieni się)
Wpływ na popyt mają:
Przewidywania co do przyszłej ceny
Reklamy
Moda
Popyt na dobra komplementarne i substytucyjne
Gusta i preferencje
Dobra normalne - popyt na nie rośnie wraz z dochodem
Dobra niższego rzędu - popyt na nie spada, gdy wzrasta dochód
Podaż - ilość dóbr, które producenci oferują na sprzedaż przy różnych poziomach ceny
PRAWO PODAŻY - GDY ROŚNIE CENA, ROŚNIE I PODAŻ
(Kurwa, znowu rysunek...)
Podaż zależy od:
Kosztów produktów
Podatków
Technologii
Czynników naturalnych
Cena równowagi rynkowej - taka cena, przy której popyt deklarowany przez konsumentów zrównany jest z podażą deklarowaną przez producentów.
Ilość równowagi rynkowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz