Charakterystyka rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka rynku - strona 1 Charakterystyka rynku - strona 2

Fragment notatki:

Nathali. Notatka składa się z 2 stron.
Rynek - system współzależnych transakcji kupna i sprzedaży dobra. Rynek koordynuje działalność podmiotów gospodarczych za pomocą mechanizmu rynkowego . Mechanizm rynkowy za pośrednictwem systemu cen dostarcza podmiotom gospodarczym informacje o stopniu rzadkości dóbr. Informacje te podmioty ekonomiczne przetwarzają wg zasady racjonalności i kierując się własnymi korzyściami podejmują decyzje o przeprowadzeniu transakcji. Niewidzialna ręka rynku sprawia, że jednostki, dążąc do własnych korzyści, działają również dla dobra publicznego, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Jeżeli wymiana pomiędzy dwoma podmiotami jest całkowicie swobodna i odbywa się bez przymusu, to nigdy do niej nie dojdzie, jeśli obie strony nie zyskają na niej. Popyt na dobro to przypadająca na jednostkę czasu wielkość zapotrzebowania odpowiadająca różnym cenom tego dobra. Rozróżniamy: indywidualną krzywą popytu, opisującą reakcje pojedynczego nabywcy dobra na zmiany ceny, rynkową krzywą popytu, opisującą zależność łącznego popytu rynkowego wszystkich nabywców dobra od poziomu ceny. Rynkową krzywą popytu wyprowadzamy dodając indywidualne krzywe popytu wszystkich nabywców. Prawo popytu mówi, że przy innych czynnikach nie zmienionych ( ceteris paribus ) wielkość zapotrzebowania na określone dobro maleje w miarę wzrostu ceny.
Ruch wzdłuż krzywej popytu pokazuje dostosowanie się konsumenta do zmiany ceny rynkowej dobra. Zmiana położenia samej krzywej ilustruje reakcję na zmiany czynników zewnętrznych i prowadzi do zmiany ceny równowagi oraz odpowiadającej jej wielkości popytu i podaży. Przesunięcie całej krzywej popytu: zmiana cen dóbr komplementarnych , zmiany cen substytutów, zmiana dochodów konsumentów, zmiana gustów wypadki losowe (powódź, długotrwały upał itp.) zmiany prawne
Dobro komplementar ne to dobro, którego posiadanie powoduje zapotrzebowanie na drugie dobro. Dwa dobra są komplementarne, jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro powoduje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. przykłady : benzyna - samochód; drukarka - papier Dobro substyt ucyjne to dobro, które posiada podobne właściwości i zaspokaja podobne potrzeby jak inne dobro. Dwa dobra są dobrami substytucyjnymi jeżeli wzrost (spadek) ceny jednego dobra wywołuje wzrost (spadek) popytu na drugie dobro. przykłady : benzyna - gaz; pomarańcze - mandarynki
Podaż dobra to ilość dobra w jednostce czasu oferowana na rynku przy różnych wysokościach ceny Rozróżniamy: indywidualną krzywą podaży pojedynczego dostawcy towaru (przedsiębiorstwa), rynkową krzywą podaży, pokazującą łączną wielkość podaży danego towaru na rynku przy różnych poziomach ceny. Rynkową krzywą podaży wyprowadzamy z indywidualnych krzywych podaży poszczególnych wytwórców. Prawo podaży mówi, że przy innych czynnikach stałych wzrost ceny zachęca producentów do zwiększenia oferowanej ilości dobra, a spadek ceny powoduje zmniejszenie oferowanej ilości. Przesunięcie całej krzywej podaży: zmiana technologii produkcji, zmiana cen czynników produkcji, polityka państwa (podatki) ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz