Mikroekonomia - strona 3

note /search

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4718

TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności. gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ; q i - ilość dobra i ; B - ograniczenie budżetowe (doch...

Współpraca między oferentami

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

Współpraca między oferentami Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przed...

Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcj...

Właściciele przedsiębiorstwa, a menedżerowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Właściciele a menedżerowie Zakładaliśmy dotąd identyczność osoby właściciela przedsiębiorstwa i osoby menedżera, kierującego bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Przy takim ujęciu założenie o maksymalizacji zysku jako celu działalności przedsiębiorstwa ma naturalne uzasadnienie. Ponieważ stopi...

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3031

Podstawowe struktury rynkowe Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi ka...

Rynkek pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2226

Rynki pracy Podaż pracy Praca jest jednym z czynników produkcji sprzedawanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorstwom. Jest jednak czynnikiem produkcji o specyficznych własnościach. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że praca jest dla ...

Rynki oligopolistyczne - Przypadek Cournota

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Rynki oligopolistyczne. Ustalenia wstępne. Rynki oligopolistyczne różnią się od form wcześniej rozpatrywanych tym, że po stronie oferentów bądź nabywców jest na tyle mało podmiotów gospodarczych, że działania jednego z nich w sposób widoczny zmieniają sytuację ekonomiczną pozostałych nielicznych p...

Rynki o monopolistycznej konkurencji - Teoria ekonomii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Rynki o monopolistycznej konkurencji. W dotychczasowej analizie omówiliśmy najpierw konkurencję doskonałą i monopol oferenta. Są to dwa skrajne przypadki form rynku, które w pełnej postaci w realnych gospodarkach rynkowych praktycznie nie występuj...

Rynki czynników produkcji - Stopień mobilności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2310

Rynki czynników produkcji - uwagi wstępne Zasób i strumień czynnika produkcji W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, ka...

Rynek, popyt i podaż

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3115

Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży I. Rynek i gospodarka rynkowa RYNEK Proces , przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają Powstaje w odpo...