Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów - strona 1 Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów - strona 2 Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów - strona 3

Fragment notatki:


Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcji oraz popytu na dobro sprzedawane przez monopolistę. Rozpatrzymy ceteris paribus wpływ zmian tych parametrów na zachowanie i zyski oferenta monopolisty. Wywołana jakąkolwiek przyczyną zmiana poziomu kosztów stałych monopolisty nie będzie wpływać na optymalną wielkość produkcji i optymalną cenę, ponieważ określone one zostały przez punkt przecięcia się krzywych kosztów krańcowych i przychodu krańcowego. Jak zaś pokazaliśmy to wcześniej koszt krańcowe nie zależą od poziomu kosztów stałych, a więc zmiana wysokości kosztów stałych nie wpływa na zmianę położenia punktu optimum. Ponieważ jednak wzrost kosztów stałych oznacza wzrost kosztów całkowitych, a ich spadek - spadek kosztów całkowitych, to oczywiście wzrost kosztów stałych oznacza spadek zysku monopolisty oferenta, a ich spadek - wzrost zysku.
Natomiast wzrost ceny czynnika zmiennego będzie powodował na ogół wzrost kosztów zmiennych przedsiębiorstwa, a to przy typowym przebiegu krzywych kosztów oznacza, że również krzywa kosztów krańcowych przesunie się w lewo w górę. Takie zaś przesunięcie się krzywej kosztów krańcowych sprawi, że zmniejszy się optymalna wielkość produkcji, zwiększy się natomiast cena ustalana przez monopolistę.
Na odwrót, spadek ceny czynnika zmiennego produkcji, oznacza na ogół spadek kosztów zmiennych i przy typowym przebiegu funkcji kosztów również przesunięcie się krzywej kosztów krańcowych w prawo w dół. Wówczas rośnie optymalna wielkość produkcji i maleje cena.
Rys. A . Wpływ zmiany ceny czynnika zmien nego na optimum monopolisty oferenta Tak więc, tak jak przedstawiono to na rys. 1. niższe koszty krańcowe oznaczają większą optymalną wielkość produkcji i niższą optymalną cenę, zaś wyższe koszty krańcowe odpowiednio - mniejszą optymalną wielkość produkcji i wyższą optymalną cenę.
Przesunięcie się w prawo w górę krzywej popytu, czyli wzrost popytu przy każdej konkretnej cenie, oznacza, że w prawo w górę przesuwa się również tożsama z krzywą popytu krzywa cena-zbyt. W prawo w górę przesunie się więc wówczas również krzywa przychodu krańcowego, a więc - tak jak przedstawiono to na rys. 2. - wyższy popyt oznacza zarówno większą optymalną wielkość produkcji, jak i wyższą optymalną cenę. Natomiast spadek popytu, a więc przesunięcie się w lewo w dół również krzywych cena-zbyt i przychodu krańcowego, powoduje spadek optymalnej wielkości produkcji i optymalnej ceny.


(…)

…, wzrostem ceny dobra substytucyjnego, spadkiem ceny dobra komplementarnego lub wreszcie - wynikającym z jakiegokolwiek trudno mierzalnego powodu - wzrostem preferencji w stosunku do dobra. Oznacza to, że w przypadku monopolisty oferenta pojawia się po raz pierwszy możliwość aktywnego wpływania na swój poziom zysku, poprzez możliwość oddziaływania na warunki otoczenia. Możliwość taka będzie istnieć również na rynkach innego typu, które będziemy omawiać w przyszłości.
Tak więc monopolista oferent może wykorzystywać np. fakt wytwarzania jednocześnie pewnego dobra podstawowego i dobra do niego komplementarnego, np. magnetowidu i kaset do niego, piór wiecznych i atramentu itp. Produkcja obu takich dóbr komplementarnych umożliwia manewrowanie popytem i zwiększanie zysków przy łącznej optymalizacji cen i wielkości…
…), to oferenci będą przekazywać informacje dotyczące tego typu dóbr przede wszystkim doradcom - organizując seminaria, dając bezpłatne próbki itp.
Wreszcie wśród specjalnych metod sprzedaży możemy jako ich przykłady podać: sprzedaż wiązaną, która polega na dodawaniu do podstawowego dobra jakiegoś dobra dodatkowego (np. opakowania proszku do prania do kupowanej pralki); sprzedaż punktową (kuponową, bonową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz