Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty - strona 1

Fragment notatki:

Ma 4 strony. Zawiera rysunki i tabele dotyczące tematu. Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: instrumentarium niecenowe i zachowanie monopolisty oferenta w warunkach niepewności.

Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty
Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcji oraz popytu na dobro sprzedawane przez monopolistę. Rozpatrzymy ceteris paribus wpływ zmian tych parametrów na zachowanie i zyski oferenta monopolisty. Wywołana jakąkolwiek przyczyną zmiana poziomu kosztów stałych monopolisty nie będzie wpływać na optymalną wielkość produkcji i optymalną cenę, ponieważ określone one zostały przez punkt przecięcia się krzywych kosztów krańcowych i przychodu krańcowego. Jak zaś pokazaliśmy to wcześniej koszt krańcowe nie zależą od poziomu kosztów stałych, a więc zmiana wysokości kosztów stałych nie wpływa na zmianę położenia punktu optimum. Ponieważ jednak wzrost kosztów stałych oznacza wzrost kosztów całkowitych, a ich spadek - spadek kosztów całkowitych, to oczywiście wzrost kosztów stałych oznacza spadek zysku monopolisty oferenta, a ich spadek - wzrost zysku.
Natomiast wzrost ceny czynnika zmiennego będzie powodował na ogół wzrost kosztów zmiennych przedsiębiorstwa, a to przy typowym przebiegu krzywych kosztów oznacza, że również krzywa kosztów krańcowych przesunie się w lewo w górę. Takie zaś przesunięcie się krzywej kosztów krańcowych sprawi, że zmniejszy się optymalna wielkość produkcji, zwiększy się natomiast cena ustalana przez monopolistę.
Na odwrót, spadek ceny czynnika zmiennego produkcji, oznacza na ogół spadek kosztów zmiennych i przy typowym przebiegu funkcji kosztów również przesunięcie się krzywej kosztów krańcowych w prawo w dół. Wówczas rośnie optymalna wielkość produkcji i maleje cena.
Rys. Błąd! Nieznany argument przełącznika.. Wpływ zmiany ceny czynnika zmiennego
na optimum monopolisty oferenta
Tak więc, tak jak przedstawiono to na rys. 1. niższe koszty krańcowe oznaczają większą optymalną wielkość produkcji i niższą optymalną cenę, zaś wyższe koszty krańcowe odpowiednio - mniejszą optymalną wielkość produkcji i wyższą optymalną cenę.
Przesunięcie się w prawo w górę krzywej popytu, czyli wzrost popytu przy każdej konkretnej cenie, oznacza, że w prawo w górę przesuwa się również tożsama z krzywą popytu krzywa cena-zbyt. W prawo w górę przesunie się więc wówczas również krzywa przychodu krańcowego, a więc - tak jak przedstawiono to na rys. 2. - wyższy popyt oznacza zarówno większą optymalną wielkość produkcji, jak i wyższą optymalną cenę. Natomiast spadek popytu, a więc przesunięcie się w lewo w dół również krzywych cena-zbyt i przychodu krańcowego, powoduje spadek optymalnej wielkości produkcji i optymalnej ceny.


(…)

… w górę. Może to być spowodowane wzrostem poziomu dochodów ludności, wzrostem ceny dobra substytucyjnego, spadkiem ceny dobra komplementarnego lub wreszcie - wynikającym z jakiegokolwiek trudno mierzalnego powodu - wzrostem preferencji w stosunku do dobra. Oznacza to, że w przypadku monopolisty oferenta pojawia się po raz pierwszy możliwość aktywnego wpływania na swój poziom zysku, poprzez możliwość oddziaływania na warunki otoczenia. Możliwość taka będzie istnieć również na rynkach innego typu, które będziemy omawiać w przyszłości.
Tak więc monopolista oferent może wykorzystywać np. fakt wytwarzania jednocześnie pewnego dobra podstawowego i dobra do niego komplementarnego, np. magnetowidu i kaset do niego, piór wiecznych i atramentu itp. Produkcja obu takich dóbr komplementarnych umożliwia manewrowanie…
… do prania do kupowanej pralki); sprzedaż punktową (kuponową, bonową), która polega na tym, że po dokonaniu zakupu danego dobra otrzymuje się pewną ilość punktów (bonów, kuponów) uzależnioną od wielkości zakupu - zebranie odpowiedniej ilości punktów uprawnia do otrzymania pewnej premii; sprzedaż konkursową, polegającą na organizowaniu losowania nagród dla nabywców, którzy zakupili odpowiednią ilość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz