Prawoznawstwo - strona 3

note /search

Osoby prawne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

Osoby prawne Osoby prawne to, obok osób fizycznych, podmioty prawa co oznacza, że mogą być one nosicielem praw lub obowiązków. Wyposażenie człowieka w zdolność prawną jest oczywiste, skoro mówiąc o człowieku mówimy „kto” a nie „co”; już w warstwie językowej akcentujemy podmiotowość człowieka. Pon...

Państwo a prawo - obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1491

PAŃSTWO A PRAWO Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów...

Pojęcie prawa - prawa natury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

Prawoznawstwo Pojęcie prawa Odpowiedź na pytanie „czym jest prawo?” można zacząć od postawienia kolejnego pytania „a o którą definicję prawa chodzi?”. Spór o istotę prawa sięga bowiem początków nauki o prawie - prawoznawstwa - i trwa współcześnie. Jego owocem jest szereg definicji, a ściślej rzecz ...

Prawo a inne systemy normatywne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4662

Prawo a inne systemy normatywne Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że prawo jest wytworem kultury i ma m.in. za zadanie chronić wartości uznane w tej kulturze, wytyczać normy postępowania członków danej społeczności. Taką rolę pełni nie tylko prawo w podanym wyżej rozumieniu, ale również moralno...

Prawo a moralność cz.II

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

PRAWO A MORALNOŚĆ Moralność - ogół norm, ocen i wzorów postępowania odnoszących się do pojęć dobra, słuszności i sprawiedliwości. Relacje treściowe prawa z moralnością to związek merytoryczny między normami prawnymi - adresat: osoba fizyczna i prawna a moralnymi - adresat osoba fizyczna. 1. Prze...

Prawo wewnętrzne a międzynarodowe publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1288

Prawoznawstwo Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe publiczne Rozróżnienie prawa na wewnętrzne (krajowe) i międzynarodowe publiczne dokonuje się z uwagi na kryterium podmiotu kreującego prawo. Prawo krajowe tworzone jest jednostronnie przez odpowiednie organy mające kompetencję prawotwórczą i p...

Prawo międzynarodowe publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

PRAWO WEWNĄTRZ PAŃSTWOWE I UNIJNE Prawo międzynarodowe publiczne. To zespół norm prawnych wywodzących się z długo stosowanych zwyczajów między państwami oraz z traktatów międzynarodowych. Zakres przedmiotowy: stosunki między państwami stosunki między państwami a organizacjami międzynarodowymi ja...

Praworządność- przestrzeganie i stosowanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2093

PRAWORZĄDNOŚĆ, przestrzeganie i stosowanie prawa, gwarancje. Praworządność - to przestrzeganie prawa przez organy władzy państwowej i publicznej. wg. Formalnej koncepcji praworządności przestrzeganie prawa powinno być bezwzględne; niezależne do pozaprawnych zasad np.: moralnych, słuszności; winn...

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1750

Pojęcia: analogia legis - wnioskowania z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa analogia iuris - wnioskowanie z podobieństwa normy wtórnej dedukowanej z normy pierwotnej delikt prawa cywilnego - czyn niedozwolony rodzący zobowiązanie sprawcy do poszkodowanego rozstrzygany w formie procesu prywa...

Stosowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1449

Stosowanie i przestrzeganie prawa W języku potocznym, inaczej niż w języku prawniczym, nie ma różnicy znaczeniowej pomiędzy pojęciami stosowanie, realizowanie, przestrzeganie czy wykonywanie prawa. Z uwagi na formułę niniejszego opracowa...