Państwo a prawo - obowiązywanie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo a prawo - obowiązywanie prawa - strona 1 Państwo a prawo - obowiązywanie prawa - strona 2

Fragment notatki:


PAŃSTWO A PRAWO Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów w społeczeństwie władza naczelna (centralna) i jej agendy terenowe. Legalność władzy to władza działająca zgodnie z prawem.
Legitymizacja to podstawa prawna funkcjonowania władzy państwowej. Czynniki:
1. Legalne pochodzenie z demokratycznych wyborów określonych prawem obowiązującym.
2. Legalne funkcjonowanie władzy w granicach prawnych kompetencji w zakresie wykonywania władzy państwowej.
3. Zasada praworządności czyli przestrzegania prawa w aspektach:
a) podmiotowym jeżeli cała władza publiczna przestrzega prawa stanowionego
przedmiotowym jeżeli władza stanowi prawo wg właściwej procedury formalnej
Władza publiczna to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów władza lokalna czyli samorządowa.
Obowiązywanie prawa. 1. Wg koncepcji formalnej (teycznej) norma prawna obowiązuje ponieważ:
została ustanowiona przez organ kompetentny
umożliwia to norma wyższego rzędu
została promulgowana (tzn. urzędowo ogłoszona)
nie wzruszył jej Trybunał Konstytucyjny
2. Wg aksjologicznej koncepcji prawo obowiązuje wtedy gdy jest moralne wewnętrznie, gdy jest zgodne z naturą, słuszne i sprawiedliwe.
3. Wg socjologicznej koncepcji norma prawna obowiązuje ponieważ jest stosowana.
Zakres obowiązywania prawa :
1. Osobowy określa krąg adresatów.
2. Terytorialny określa przestrzeń, na której dane prawo się stosuje.
wyjątek rozszerzający dodaje pokład statku wodnego i powietrznego
wyjątek zawężający ujmuje obszar oficjalnej delegatury państw obcych
3. Temporalny realizuje czas, w którym obowiązuje norma prawna tj. np.:
z dniem.........
z dniem ogłoszenia
po upływie .... dni
pierwszego dnia miesiąca następnego
ustawa wchodzi w życie dnia..... i obowiązuje do......
Vacatio legis to okres pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a datą wejścia w życie (min 14 dni) Retroakcja jest zakazana jeżeli skutki prawne są niekorzystne dla adresata. Klauzula derogacyjna to przepis uchylający obowiązującą moc prawną aktu prawnego.


(…)

… aksjologicznej koncepcji prawo obowiązuje wtedy gdy jest moralne wewnętrznie, gdy jest zgodne z naturą, słuszne i sprawiedliwe.
3. Wg socjologicznej koncepcji norma prawna obowiązuje ponieważ jest stosowana.
Zakres obowiązywania prawa:
1. Osobowy określa krąg adresatów.
2. Terytorialny określa przestrzeń, na której dane prawo się stosuje.
wyjątek rozszerzający dodaje pokład statku wodnego i powietrznego
wyjątek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz