Władza państwowa a władza publiczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 5159
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza państwowa a władza publiczna-opracowanie - strona 1 Władza państwowa a władza publiczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

48.Władza państwowa , a władza publiczna :
władza państwowa- wyodrębniony ośrodek w państwie, wyposażony w aparat przymusu (władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza) tworzy prawo (normy prawne) i to prawo stosuje (wydaje rozstrzygnięcia indywidualne w wyniku postępowania sądowego bądź administracyjnego, orzeczenie lub decyzja administracyjna), Max Weber- zasada racjonalnej organizacji państwowej
władza publiczna- władza sensularna, szeroko pojęta
 aparat polityczny- aparat zmienny, jej skład ulega zmianie w wyniku alternacji władzy (posłowie, senatorowie, prezydent- stanowiska wybieralne, rząd- stanowiska niewybieralne)
aparat biurokratyczny- apolityczny, niewybieralnym niezależny od sytuacji politycznej, składa się na niego służba publiczna (władza lokalna, media, partie polityczne, opozycja, lobbing, kościół katolicki, społeczeństwo międzynarodowe
Władza publiczna = władza państwowa + władza lokalna
Władza państwowa = władza centralna + jej agendy w terenie
Władza publiczna charakteryzuje duże grupy społeczne, mające charakter wspólnotowy, gdzie więzi między ludźmi mają charakter formalny, a więc bezosobowy, a dobra społecznie pożądane są ograniczone.
    Władza jest niezbędna jako typ stosunków społecznych, które wyznaczają zinstytucjonalizowany i sformalizowany sposób podejmowania decyzji wiążących strony co do podziału lub ochrony dóbr, które są lub mogą się stać przedmiotem konfliktu, ponieważ zasoby tych dóbr są ograniczone.     Są to nie tylko dobra materialne, ale także dobra takie jak: bezpieczeństwo, wiedza, dostęp do informacji.     Władza państwowa jest szczególnym rodzajem władzy publicznej. Charakteryzuje ją zdolność do kierowania społeczeństwem znajdującym się w granicach terytorium, w ostateczności poprzez stosowanie przymusu.
Legalność a legitymizacja działań władzy.
Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.
Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów w społeczeństwie władza naczelna (centralna) i jej agendy terenowe. Legalność władzy to władza działająca zgodnie z prawem.
Legitymizacja to podstawa prawna funkcjonowania władzy państwowej. Czynniki:
1. Legalne pochodzenie z demokratycznych wyborów określonych prawem obowiązującym.
2. Legalne funkcjonowanie władzy w granicach prawnych kompetencji w zakresie wykonywania władzy państwowej.
3. Zasada praworządności czyli przestrzegania prawa w aspektach:
a) podmiotowym jeżeli cała władza publiczna przestrzega prawa stanowionego
przedmiotowym jeżeli władza stanowi prawo wg właściwej procedury formalnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz