Władza, aksjologia demokracji-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza, aksjologia demokracji-Wykład - strona 1 Władza, aksjologia demokracji-Wykład - strona 2 Władza, aksjologia demokracji-Wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD IX - 20.04.2011 Władza: Zdolność wpływania na zachowanie cudze i własne
Wartością bezwzględną - samą w sobie, satysfakcjonującą samą sobą
Wartością względną - instrumentalną - problem odpowiedniości środka do celu
Cnota - samo-opanowania, męstwa
Eksperyment myślowy: co zrobił(a)byś z wielką władzą polityczną, gdybyś ją miał/a
Aksjologia demokracji: Demokracja jako forma ustrojowa - dobrem względnym, instrumentalnym wobec dobra wspólnoty
Demokracja jako system wartości i praw - dobrem względnym (rezerwuar dóbr bezwzględnych, wolności, godności obywatelskiej, oraz symbol dóbr bezwzględnych) - uchodzi za dobro bezwzględne (stąd krytyka instrumentalizacji demokracji)
Życie obywatelskie: Na podstawie tekstu M. Ossowskiej Wzór obywatela w ustroju demokratycznym Aspiracje perfekcjonistyczne
Otwartość umysłu na rzeczy nowe, przyznanie się do błędu, porażki
Dyscyplina wewnętrzna - zdolność do długodystansowego wysiłku
Tolerancja - „umiejętność szanowania cudzych potrzeb i opinii”
Aktywność (ulepszająca)
Odwaga cywilna - przełamanie strachu w imię wartości osobistych czy społecznych
Uczciwość intelektualna - odwaga pójścia za własnym tokiem myślenia (sprzeciwia się zakłamaniu)
Krytycyzm - żądanie uzasadnień, odporność na odurzenie
Odpowiedzialność za słowo (przeciwieństwo blefu, punktualność)
Uspołecznienie - interesowanie się zagadnieniami społecznymi, przezwyciężanie egocentryzmu, dostrzegać cudze interesy, być zdolnym do ofiarności, służby społecznej, czuć się odpowiedzialnym za życie zbiorowe, kształtować umiejętność współdziałania
Rycerskość, etyka walki, fair play
Wrażliwość estetyczna - czynnik wspominający kulturę etyczną (kwestia smaku)
Poczucie humoru
Aksjologia administracji: Administracja - urząd - urzędnicy: Urzędnik - osoba na urzędzie, pełniąca służbę publiczną, funkcję publiczną, funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz administracyjny
Administracja państwowa - samorządowa - powierzona innym instytucjom jako wykonawcza na mocy ustaw w różnym zakresie (służba zdrowia, edukacja)
Administrowania - pracownicy administracji, służba pomocnicza
Minister - łac. Sługa, pomocnik
Misja administracji: Służba na rzecz porządku publicznego, służba publiczna
Sprawne zarządzanie życiem społecznym na podstawie prawa w służbie dobra wspólnoty
Urzeczywistnianie wartości prawa (legalność) w przestrzeni społecznej


(…)

… zaspakajanie potrzeb obywateli
Szacunek dla interesów i godności obywateli
Skuteczność działania, sprawność, terminowość
Zaufanie do państwa
Godność funkcjonariusza
Misja służby publicznej:
Wg prof. Michała Kuleszy misją tą jest:
„urzeczywistnianie w praktyce następujących wartości”:
Legalności działania
Odpowiedzialności
Lojalności wobec państwa i demokratycznej władzy
Uczciwości
Racjonalności działania
Bezstronności
Sprawności
Służba cywilna - służba prawu:
Służba na podstawie i w granicach prawa
Moralne uzasadnienie prawa jako dobra wspólnego (prawo minimum moralności)
Prawo jest dla wszystkich równe, dla podmiotów moralnie wrażliwych i dla nihilistów moralnych
Etyka (kodeks etyczny) wypełnia przestrzeń między twardym prawem a subtelnościami moralności: Tam, gdzie nie ma regulacji prawnej a moralność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz