Etyka zawodowa

note /search

Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4319

...Etyka – zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia, co jest dobre i słuszne a co złe i niesłuszne; może też ogólnie zarysować moralne obowiązki i powinności – zajmuje się wyjaśnianiem tego co stanowi o ludzkiej pomyślności i jaki sposób postępowania jest konieczny aby ją z...

Etyka zawodowa nauczycieli i wychowawców

 • Politechnika Śląska
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3185

1 . Co to jest etyka? Etyka1: jest dziedziną filozofii zajmującą się definiowaniem pojęć dobra i zła oraz ustalaniem zasad właściwego życia i zasad, którymi należy się kierować, żeby osiągnąć ideał właściwego życia oraz dobrych efektów swojej pracy. 2Sytuacja problematyczna etycznie to taka...

Etyka zawodowa UE Katowice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2100

Można wyróżnić cztery kategorie cech, które składają się na przynależność do danego zawodu: a) Zbiór cech związanych ze zdolnościami posiadane szczególnych umiejętności i specjalistycznej wiedzy b) Zbiór cech związanych ze spełnioną funkcją – stosowanie tych umiejętności i tej wiedzy w trakcie...

Etyka zawowa

 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890

WARTOŚCI ETYCZNE W MOIM ŻYCIU ZAWODOWYM - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Czasy, w których żyjemy nie są łatwe. Wiele było już wizji i przepowiedni o upadku ludzkiego rodzaju, głoszących nadchodzący na przełomie wieków koniec świata i os...

Etyka zawodowa

 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 13083

"Dobroczynność powszechna wykracza poza kategorie, stosuje się do wszystkich ludzi. Pielęgniarka, higienistka stomatologiczna, czy technik dentystyczny jest to osoba zobowiązana do „promowania zdrowia, zapobiegania chorobie, przywracania zdrowia i łagodzenia cierpienia”, a to stanowi podsta...

Wykład - źródła informacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

1p. Źródła informacji (fundamentalne) - Art.41 Karty praw podstawowych UE - każdy obywatel ma prawo do tzw. dobrej administracji - EKDA - Europejski Kodeks Dobrej Administracji. - Art.7 konstytucji - wszystkie organy działają zgodnie z prawem -Art.151 Ogólne zasady dotyczące administracji Leg...

Wykład - empiria w zakresie Etyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

EMPIRIA w zakresie Etyki - czyli metoda prób i błędów. IMPERATYW ETYCZNY (imperatyw kategoryczny Kanta): Postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania przez twoją wolę miał...

Wykład - Intelektualizm Sokratesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

Intelektualizm Sokratesa - Intelektualizm etyczny - pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czynić źle - jeśli zatem źle postępuje, oznacza ...

Wykład - Kantowskie imperatywy etyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

KANTOWSKIE IMPERATYWY ETYCZNE: Budząc studenta nauk humanistycznych o 3 nad ranem możemy oczekiwać, że na nasze żądanie zacytuje słynną kantowską maksymę: "Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie." To niebo rozciągało się nad Kantem prawie takie samo jak nad nami, bowiem

Wykład - początki etyki zawodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 525

1. Starożytność 1.1. Sokrates Sokrates, podobnie jak większość ludzi jego epoki, zajmował się tylko człowiekiem. Zajmował się jak podaje Arystoteles jedynie sprawami etycznymi, całą zaś przyroda nie zajmował się wcale.1 Poglądy etyczne Sokratesa można wyrazić w 3 punktach: 1. Cnota jest dobrem...