Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4221
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodowa - Janeczek Urszula - strona 1 Etyka zawodowa - Janeczek Urszula - strona 2 Etyka zawodowa - Janeczek Urszula - strona 3

Fragment notatki:...Etyka – zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia, co jest dobre i słuszne a co złe i niesłuszne; może też ogólnie zarysować moralne obowiązki i powinności – zajmuje się wyjaśnianiem tego co stanowi o ludzkiej pomyślności i jaki sposób postępowania jest konieczny aby ją zapewnić
Moralność – jest tworem złożonym i wielowarstwowym ale przynajmniej jedną z jej części lub warstw jest sfera szczególnych zjawisk lub stanów wewnętrznych (psychicznych i mentalnych). Elementami moralności są więc swoistego rodzaju sądy, postawy, przekonania, być może uczucia.
Etykę rozumiemy w jej tradycyjnie filozoficznym sensie jako poddane pewnym rygorom badanie moralności (etyka to badanie, moralność – to co jest badane)
Moralność – w sensie przedmiotowym – oznacza zespół norm dotyczących pewnej grupy zawodowej oraz uprawianej przez nią działalności...


...Istnieją NORMY BEZWZGLĘDNE, określające, które wyroby są moralnie dozwolone – na przykład te, które zabraniają użytkowania przemocy lub posługiwania się oszustwem w dążeniu do osiągnięcia celu. Są to reguły ogólne i ścisłe, jeśli nie absolutnie wiążące. Istnieją również WZGLĘDNE NORMY MORLANOŚCI, mówiące nam, jak postępować – na przykład, aby bronić się przed niesprawiedliwością i okrucieństwem, nieść ulgę w cierpieniu i postępować wobec innych, tak jak chcielibyśmy, aby oni postępowali wobec nas. W moralności normy bezwzględne mają charakter fundamentalny. Są one ograniczeniami przy osiągnięciu celu, podczas gdy te i inne normy służą pomocą w jego osiągnięciu.
Istnieje konieczność przyjęcia trójstronnego podejścia do rozwiązywania problemów moralnych, w którym dążenie do ogólnego celu, jakim jest optymalizacja zbiorowej pomyślności, powinno się realizować z uwzględnieniem powinności oraz praw człowieka....

ETYKA ZAWODOWA WYKŁAD 1|2 Urszula Janeczek (503 169 922)
Etyka - zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia, co jest dobre i słuszne a co złe i niesłuszne; może też ogólnie zarysować moralne obowiązki i powinności - zajmuje się wyjaśnianiem tego co stanowi o ludzkiej pomyślności i jaki sposób postępowania jest konieczny aby ją zapewnić
Moralność - jest tworem złożonym i wielowarstwowym ale przynajmniej jedną z jej części lub warstw jest sfera szczególnych zjawisk lub stanów wewnętrznych (psychicznych i mentalnych). Elementami moralności są więc swoistego rodzaju sądy, postawy, przekonania, być może uczucia.
Etykę rozumiemy w jej tradycyjnie filozoficznym sensie jako poddane pewnym rygorom badanie moralności (etyka to badanie, moralność - to co jest badane)
Moralność - w sensie przedmiotowym - oznacza zespół norm dotyczących pewnej grupy zawodowej oraz uprawianej przez nią działalności
Moralność - w sensie podmiotowym - jest to zespół norm przyjętych przez tę grupę lub uznawanych w tej grupie
Kategorie grup które składają się na przynależność do danego zawodu:
zbiór cech związanych ze zdolnościami
zbiór cech związanych ze spełnianą funkcją
zbiór cech związanych z odpowiedzialnością
zbiór cech związanych z formalnym upoważnieniem
Biznes jest zjawiskiem społecznym a nie działalnością odosobnionych jednostek. Jest możliwy tylko dlatego, że funkcjonuje w kulturze mającej ustalony zbiór celów i sposobów postępowania, które nie mogą być przedmiotem dowolnej interpretacji.
Wyszczególnienie
Etyka
Ekonomia
Etyka biznesu
Cel
Doskonalenie się człowieka
Zysk lub przetrwanie
Zysk społeczny lub interes publiczny
Dziedzina zainteresowań
Człowiek i relacje międzyl

(…)

… ETYCZNYCH ZACHOWAŃ W BIZNESIE
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility CSR) zaczęła rozwijać się w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. XX w. Stało się tak za sprawą inicjatywy ONZ, które miały na celu wprowadzenie w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i globalnym).
Początek CSR…
… z powinnością oznacza, że mamy na nie moralny kredyt, i na korzyści, jakie mogą z niego płynąć.
Przy badaniu naszych motywów użytecznym narzędziem jest TEST UNIWERSALIZACJI. Pomaga on określić, czy działamy tak, a nie inaczej, z obowiązku, czy z uwagi na czysty interes własny.
IMPERATYW KATEGORYCZNY KANTA
Pierwsze sformułowanie /w naszych czasach zwane testem uniwersalizacji / głosi:
POSTĘPUJ…
… dostarczy nam wskazówki, czy w danym przypadku istnieją jakieś prawa człowieka i kiedy mogą być pogwałcone.
Drugie sformułowanie kantowskiego imperatywu kategorycznego oparte jest na idei, która została w naszych czasach nazwana `szacunkiem dla osoby'.
POSTĘPUJ TAK, BYĆ CZŁOWIECZEŃSTWA TAK W TWEJ OSOBIE, JAKO TEŻ W OSOBIE KAŻDEGO INNEGO UŻYWAŁ ZAWSZE ZARAZEM JAKO CELU, NIGDY TYLKO ŚRODKA.
Cechą…
… wybranych grup ekspertów, urzędników, przedsiębiorców.
Indeks percepcji korupcji przyjmuje wartości z przedziału 0-10.
0-oznacza największą korupcję.
10-oznacza największą korupcję.
Korupcja jest naganna moralnie z deontologicznego punktu widzenia, ponieważ narusza kantowski imperatyw kategoryczny. Człowiek posługujący się przekupstwem narusza postulat podmiotowego stosunku do każdego człowieka, traktując…
… światowa sprawiedliwa baza so wykrywania finansowych osiągnięć korporacji, które zaangażowane są w zrównoważony rozwój.
FTSE4GOOD jest indeksem dla społecznie odpowiedzialnych inwestycji prowadzonych przez FTSE (ang. Financial Times Stock Exchange) - indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks obejmuje 100 największych spółek…
… jest zmiana naszego zachowania.
-ŁODYGA symbolizuje POSTAWY. Symbolizuje postawy i nastawienie człowieka, np. motywacja, duch zespołowy, przyjemność z pracy i akceptacja innych, nieufność, oportunizm, sceptycyzm i potrzeba rywalizacji.
-KORZEŃ symbolizuje WARTOŚCI, NORMY, WCZEŚNIE UKSZTAŁTOWANE CECHY CHARAKTERU. Jest mocno zakotwiczony w podłożu. Nie zmienia miejsca, ale może się rozwijać. Reprezentuje…
… osoby wpływowej dla krewnego, ironicznie zwane `inwestycją w człowieka', rodzi honorowy dług, który kiedyś przyjdzie spłacić.
*'swoi-obcy' - nie występuje tu korzyść w żadnej postaci, a jedynie banalny, stosowany na przestrzeni całej historii człowieka, nepotyzm. Decydent wypełnia pewien rodzaj powinności wobec rodziny, znajomych, grupy rasowej, lokalnej czy mniejszości narodowej.
O nepotyzmie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz