Etyka w biznesie (3)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka w biznesie (3) - strona 1 Etyka w biznesie (3) - strona 2 Etyka w biznesie (3) - strona 3

Fragment notatki:


Etyka w biznesie Etyka biznesu stała się w ciągu ostatnich dziesięciu, piętnastu lat samodzielną dyscypliną, żywo rozwijająca się na Zachodzie, szczególnie w USA. Powsta³y towarzystwa naukowe, np. American Society of Business Ethics, European Business Ethics Network. Tworzone są instytuty, wydawane książki, podręczniki i czasopisma z zakresu etyki biznesu, np. „Journal of Business Ethics”. Uruchamiane są programy badawcze, mające na celu przygotowanie podstaw edukacyjnych do nauczania tej dyscypliny. Analiza porażek firm wykazała, że absolwenci renomowanych szkół biznesu, świetnie wykształceni, popełniają podstawowe błędy, polegające na nieuwzględnieniu czynnika etycznego w rozwiązywaniu problemów. W związku z tym władze wielu uczelni kształcących przyszłych ekonomistów zdecydowały się na wprowadzenie etyki biznesu do programów studiów. Etyka biznesu zyskała status akademicki, jest wykładana na uczelniach ekonomicznych, wydziałach menedżerskich uniwersytetów. Zainteresowanie etyką biznesu i potrzeba jej prezentacji na uczelniach amerykańskich zostało zainspirowane z początku serią katastrof ekologicznych wywołanych całkowitym brakiem odpowiedzialności, niemoralnym zachowaniem koncernów jak i spektakularnymi aferami na giełdzie amerykańskiej. W USA prowadzi się ponad 500 kursów rocznie tego przedmiotu na wyższych uczelniach. Przed kilkunastu laty na Zachodzie nie było w ogóle podręczników z etyki biznes. Obecnie w USA istnieje ok.50 podręczników podstawowych oraz setki podręczników zajmujących się szczegółowymi problemami z zakresu etyki biznesu. Wiele firm prowadzi kursy etyki biznesu dla swoich pracowników. Organizowane są liczne konferencje i sympozja, na które bywają zapraszani zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i biznesu.
Również w Polsce etyka biznesu jest dyscypliną, która wzbudza duże zainteresowanie (w Polsce nobilitacji tej dziedziny dokonał Piąty Filozoficzny Zjazd w 1995 roku). W maju 1994r. rozpoczęło funkcjonowanie Seminarium Etyki Biznesu współorganizowane przez Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego IFiS PAN oraz Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Tematyka podejmowana na seminariach wykorzystuje oryginalny dorobek polskich filozofów, etyków, prakseologów, teoretyków moralności, a także osiągnięcia zagraniczne. Etyka biznesu wykładana jest w Polsce na prawie wszystkich uczelniach wyższych i szkołach zarządzania, a także na organizowanych, mniej lub bardziej systematycznie, kursach. Zapoznać się z nią można z polskich książek i książek tłumaczonych na język polski, a także z artykułów i referatów przedstawianych na niemałej liczbie konferencji specjalistycznych bądź poświęconych różnym aspektom działalności gospodarczej. Pierwszą ważną kodyfikacją etyczną w biznesie polskim był Kodeks etyki w działalności gospodarczej stworzony w Krajowej Izbie Gospodarczej, ogłoszony w roku 1994. Kodeks promuje następujące wartości: przestrzeganie prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, staranność, rzetelność, uczciwość, rozwój społeczny, dobro ogółu i jednostki, siłę i doskonałość systemu gospodarczego, przestrzeganie norm moralnych, prawa zbiorowości i jednostki. Zasady etyki w działalności gospodarczej wywodzą się więc z ogólnospołecznych norm moralnych. Wolność działalności gospodarczej winna sprzyjać rozwojowi społecznemu, służyć dobru ogółu i jednostki, umacniać i doskonalić system gospodarczy.


(…)

… wiele, ale są one znaczące, a czy ich liczba zwiększy się, to już tylko czas pokaże Np. Związek Banków Polskich, do którego należą niemal wszystkie banki funkcjonujące w Polsce, kieruje się w swej działalności Zasadami dobrej praktyki. Znakomita pod względem technicznym Elektrownia „Opole” S. A. podjęła trud związany z poddaniem się audytowi skierowanemu na uzyskanie certyfikatu stwierdzającego spełnianie międzynarodowego…
… się oni zazdrości innych, przysłowiowego polskiego piekła, w którym bliźni sami wciągną do gorącej smoły tego, kto odważy się wychylić ponad przeciętność. Powiedział kiedyś jeden z biznesmenów, że łatwiej jest dostarczać wzorców dobrego postępowania zbiorowo i bezimiennie, dlatego promowanie etyki w biznesie firmowane jest raczej przez organizacje takie, jak np. Business Centre Club, Polską Radę Biznesu, Polską…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz