Wprowadzenie do zagadnień etyki biznesu

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do zagadnień etyki biznesu - strona 1

Fragment notatki:


Wybrane definicje etyki biznesu Velàzquez (1988): „Etyka biznesu jest zastosowaniem etyki. Jest to zastosowanie naszego rozumienia tego, co jest dobre i właściwe, do oceny instytucji, technologii, transakcji, zakresu działalności i pracy, które nazywamy biznesem.”
Donaldson (1989): „Etyka biznesu to systematyczne badanie moralnych «etycznych» kwestii odnoszących się do biznesu, przemysłu lub związanych z ich działalnością instytucji, bądź odnoszących się do zasobów postępowania oraz przekonań.”
Gasparski (1997): „Etyka życia gospodarczego - jak wolą mówić jedni, albo etyka biznesu [...] jak mówią inni, jest uprawiana jako filozoficzna refleksja nad etosem, czyli zespołem cnót wyznaczających zakres dzielności ludzi stanowiących świat biznesu.” Kilka uwag o etyce biznesu (W. Gasparski) „Etyka biznesu jest systematycznym studium kwestii moralnych (przekonania, normy, wartości, itd.) występujących w biznesie, przemyśle, bankowości oraz związanych z nimi rodzajach działalności, instytucji i - ogólnie - praktyki zachowań ludzi” „Im wyższy poziom etyki ogólnej danego społeczeństwa, tym wyższy poziom etyki zawodowej, a etyki biznesu w szczególności.” „Etyka biznesu jest składową kultury biznesu, a ta z kolei pochodną kultury w ogóle.” Konflikt moralny Konflikt moralny oznacza sytuację, w której człowiek staje wobec konieczności dokonania wyboru i podjęcia działania, które można różnie ocenić w zależności od tego, jakie kryteria moralne weźmie się pod uwagę.
Mówiąc o konflikcie moralnym rozumie się dylemat, który przeżywa dana osoba, natomiast czymś innym jest konflikt wynikający z różnic w wartościach i normach reprezentowanych przez różne osoby. Przyczynami konfliktów moralnych mogą być: Sprzeczności w systemie etycznym
Trudności wyważenia i uporządkowania wartości w system hierarchiczny
Sprzeczności między wartościami istotnymi dla człowieka, a wartościami cenionymi przez grupę, społeczność, itp.
Sprzeczność między postulatami moralnymi dotyczącymi różnych funkcji, które człowiek pełni jednocześnie (członek rodziny, pracownik firmy, obywatel)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz