Etyka zawodowa nauczycieli i wychowawców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodowa nauczycieli i wychowawców - strona 1 Etyka zawodowa nauczycieli i wychowawców - strona 2 Etyka zawodowa nauczycieli i wychowawców - strona 3

Fragment notatki:1 . Co to jest etyka?
Etyka1: jest dziedziną filozofii zajmującą się definiowaniem pojęć dobra i zła oraz
ustalaniem zasad właściwego życia i zasad, którymi należy się kierować, żeby
osiągnąć ideał właściwego życia oraz dobrych efektów swojej pracy.
2Sytuacja problematyczna etycznie to taka sytuacja, w której:
jednostka jest zmuszona dokonać wyboru jednego z możliwych zachowań ,czyli
działań lub zaniechań.
2.Wymogi aby zostać nauczycielem lub wychowawcą.
3Osoba starająca się o posadę nauczyciela i wychowawcy musi mieć:
wyższe wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne oraz przejść badania zdrowotne.

7. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i
światopoglądów, respektujących ład społeczny i moralny.
Czyli: Wychowawcy nie mogą oceniać uczniów po tym jak się ubierają, jaką mają religię czy przekonania polityczne.
Np. 1Trzy studentki wydziału zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie ,przeprowadziły eksperyment pod tytułem "Jak cię widzą, tak cię piszą - uczniowie w ocenach nauczycieli".
Każda z nich pracowała już w szkole. W pokoju nauczycielskim wciąż słyszały rozmowy, z których wynikało, że uczeń, który ubiera się gorzej lub po prostu oryginalnie, bywa postrzegany jako gorszy.1. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.
Czyli: Nauczyciel uczy jak szanować przyrodę i otaczający nas świat.
Np. Nauczyciel na spacerze namawia uczniów do zrywania kwiatków ,które są pod ochroną.


(…)

… z Salezjańskich gimnazjum były otrzęsiny na których jedną z czynności w czasie otrzęsin było dotknięcie ustami pianki do golenia, której gruba warstwa znajdowała się na kolanach księdza dyrektora.
5. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując, Kodeks etyki zawodowej nauczycieli i wychowawców Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo ważnym źródłem opisanych norm oraz jak powinni postępować ludzie w tym zawodzie. Nauczyciele i wychowawcy, którzy stosują się do Kodeksu etyki zawodowej, są bardziej doceniani a ich starania są bardziej efektywne. Osoby pracujące w tym zawodzie mają kontakt z osobami spoza swojego miejsca pracy, dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie przez nie etycznych zachowań. Kodeks zawiera najważniejsze zasady dobrej praktyki nauczyciela i wychowawcy.
Dziękuję za uwagę.
WYKAZ LITERATURY…
…. Nauczyciel na spacerze namawia uczniów do zrywania kwiatków ,które są pod ochroną.
12. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia i studenta, wybiera
odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje
obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.
Czyli: Nauczyciel musi dostosować metody nauczania do indywidualnej sytuacji ucznia.
Np. Jeżeli uczeń przebywał w szpitalu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz