Etyka zawodowa UE Katowice

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodowa UE Katowice - strona 1 Etyka zawodowa UE Katowice - strona 2 Etyka zawodowa UE Katowice - strona 3

Fragment notatki:Można wyróżnić cztery kategorie cech, które składają się na przynależność do danego zawodu:
a) Zbiór cech związanych ze zdolnościami posiadane szczególnych umiejętności i specjalistycznej wiedzy
b) Zbiór cech związanych ze spełnioną funkcją – stosowanie tych umiejętności i tej wiedzy w trakcie spełniania wyznaczonych fukcji w odpowiednich sytuacjach
c) Zbiór cech związanych z odpowiedzialnością – odpowiadanie za realizację pewnego szczególnego dobra społecznego i posiadanie swoistych moralnych powinności i obowiązków, opartych zarówno na tym dobru, jak na oddziaływaniu zawodowych czynności na prawa moralne
d) Zbiór cech związanych z formalnym upoważnieniem – bycie oficjalnym członkiem pewnego zawodu, gdy zawód ten jest społeczną instytucją, której przyzna się swoiste przywileje i prawa legalne.

(Cnoty moralne wyróżniają dzięki następującym właściwościom)
1. Są one dyspozycyjnymi cechami charakteru ( w odróżnieniu na przykład od bycia chorowitym, żonatym lub bycia w wieku 43 lat)
2. Nabywamy je dobrowolnie – stąd ich brak zasługuje na naganę (w odróżnieniu na przykład od słuchu muzycznego)
3. Wymagają od nas działania zgodnego z rozsądną oceną sytuacji – czyli znajdowania środka (w odróżnieniu na przykład od umiejętności sylabizowania lub wiedzy o tym, kto napisał Hamleta).
4. Są niezbędne w dobrym życiu, w jak najlepszym wykorzystaniu pojawiających się okoliczności (w odróżnieniu na przykład od umiejętności gry w szachy lub gwizdania).
5. One decydują, czy staniesz na wysokości zadania odgrywając różne role w swoim życiu – rodzica, potomka, sąsiada, pracodawcy, pracownika (w odróżnieniu na przykład od umiejętności pływania lub śpiewania).
6. Wymagają działania z właściwą motywacją (w odróżnieniu na przykład od bycia ciekawym, nieśmiałym lub energicznym).

Wykład 2. 21.10.2010
W świecie interesów konieczne jest współzawodnictwo, lecz nieprawdą jest, że „robi się wszystko, aby przeżyć”. Poszczególne inicjatywy gospodarcze wymagać mogą różnego stopnia współzawodnictwa. Zawsze jednak mają one na uwadze wspólne korzyści i przeprowadzone są według wcześniej ustalonych reguł: nie w dżungli, lecz w społeczności, której służą i od której są uzależnione. Świat biznesu opiera się przede wszystkim na współdziałaniu. Tylko w świecie wspólnych spraw możliwe jest współzawodnictwo. I całkiem przeciwne niż metaforze dżungli, gdzie „każde zwierzę dba tylko o siebie”, biznes prawie zawsze wymaga szerokiej współpracy i obecności darzących się wzajemnym zaufaniem grup, nie tylko samych przedsiębiorstw, ale sieci usług, dostawców, klientów i inwestorów.
Biznesmen w świecie wartości.
Ogólnie o wartościach powiedzieć można, że są to:
Rzeczy i sprawy ważne, cenne, pożądane
Życiowe drogowskazy, mapy, kompas
Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, której mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi.
Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów.
Można wskazać następujące typy wartości (za J. Sztumski):
- autoteliczne - stanowiące cel sam w sobie, oraz instrumentalne - będące środkiem do osiągnięcia danego celu,
- deklarowane - takie, które powinny zaistnieć (być urzeczywistnione) oraz realizowane - takie które są urzeczywistniane.
- abstrakcyjne - bliżej niesprecyzowane, na przykład wolność, sprawiedliwość, równość- pojęcia takie muszą być dopiero w jakiś sposób dookreślone i urealnione (sprawdzone do jakichś konkretów), oraz konkretne - mimo iż odnoszą się do rzeczywistych stanów, to mogą jednak być uogólniane, a przez to

(…)

…>, czyli chronią potrzebę własnej wartości i godności przed naruszeniem jej przez dysonans moralny, wywołany konfrontacją osobiście cenionej i wartości z własnym uczynkiem”.
Wykład 5. 2.12.2010
Standardy etycznych zachowań w biznesie.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility CSR) zaczęła rozwijać się w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. XX w. Stało się tak za sprawą…
… ekspertów, urzędników, przedsiębiorców.
Korupcja jest naganna moralnie z deontologicznego punktu widzenia, ponieważ narusza kantowski imperatyw kategoryczny. Człowiek posługujący się przekupstwem narusza postulat podmiotowego stosunku do każdego człowieka, traktując instrumentalnie zarówno tego który jest przekupywany jak i tych, nad którymi zdobył przewagę odnosząc korzyść ich kosztem. Korupcja…
…, z obowiązku, czy uwagi na czysty interes własny.
Imperatyw kategoryczny Kanta
Pierwsze sformułowanie /w naszych czasach zwane testem uniwersalizacji/ głosi:
„Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”.
W przypadku konfliktu powinności możemy zastosować test względnej doniosłości, aby oddzielić obowiązek faktyczny od obowiązku prima facie.
Do oddzielenia obowiązków zupełnych od niezupełnych może nam służyć występowanie (niewystępowanie) odpowiedniego uprawnienia, to test szacunku dla osoby dostarczy nam wskazówki, czy w danym przypadku istnieją jakieś prawa człowieka i kiedy mogą być pogwałcone.
Drugie sformułowanie Kantowskiego imperatywu kategorycznego oparte jest na idei, która została w naszych czasach nazwana „szacunkiem dla osoby…
… a religia
9. Programy etyczne:
- misja i wizja firmy - kodeksy etyczne: rodzaje, treść, struktura, przykłady
- motywacja, sankcje, nagrody
10. Badania zachowań etycznych przedsiębiorstw w kontaktach z interesariuszami:
- stosunek firmy do pracownika
- etyczność firmy wobec klientów
- etyczność firmy w kontaktach z konkurencją
- dylematy moralne związane z wymogiem tolerancji i wolności osobistej
11…
… do wykrywania finansowych osiągnięć korporacji, które zaangażowane są w zrównoważony rozwój.
FTSE4Good jest indeksem dla społecznie odpowiedzialnych inwestycji prowadzonych przez FTSE (skrót z ang. Financial Times Stock Exchange) - indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks obejmuje 100 największych spółek. Kryteria wyboru FTSE4Good…

- na zapas - poparcie osoby wpływowej dla krewnego, ironicznie zwane „inwestycją w człowieka”, rodzi honorowy dług, który kiedyś przyjdzie spłacić.
- „swoi i obcy” - nie występuje tu korzyść w żadnej postaci, a jedynie banalny, stosowany na przestrzeni całej historii człowieka, nepotyzm. Decydent wypełnia pewien rodzaj powinności wobec rodziny, znajomych, grupy rasowej, lokalnej czy mniejszości narodowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz