Etyka biznesu - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka biznesu - wykład 1 - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 11.10.2010r. Etyka w zarządzaniu Dr Tomasz Kwarciński Katedra Filozofii UEK www.kwarcinski.tk dydaktyka@kwarcinski.tk Konsultacje: poniedziałek 11.30 - 13.00 wtorek 15.00 - 16.30 ul. Rakowicka 16, pok. 44a, piętro IV Literatura podstawowa: Chryssides G.D., Koler J.H. (red.), Wprowadzenie do etyki biznesu , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
Filek J., Wprowadzenie do etyki biz nesu , Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004
Kietliński K., Reyers V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu , Kraków 2005
Tematyka zajęć: Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki w zarządzaniu
Konkurencja rynkowa - o cnotach moralnych biznesmena
Oszustwo podatkowe - o uniwersalności zasad moralnych
Kłamstwo w biznesie - o absolutyzmie i relatywizmie moralnym
Społeczność odpowiedzialność biznesu (CSR) między zarządzaniem, prawem i etyką
Korupcja - o dobru prywatnym i publicznym
Zarządzanie personelem - o dyskryminacji i tolerancji
Demaskowanie nieprawidłowości w firmie - o dylematach moralnych
Podsumowanie
Warunki zaliczenia przedmiotu: znajomość treści wykładów
znajomość treści z wybranych artykułów (lista tekstów podana na wykładzie) lub opracowanie studium przypadku
Egzamin ustny
hasło: eb2011, etyka biznesu moodle
Do tekstów dobrze zrobić notatki
S. Blackburn, Imperatyw kategoryczny R.T. De George, Zagadnienia moralne w biznesie W.M. Evan, R.E. Freeman, Teoria nowoczesnej korporacji… M. Friedman, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków Ch.D. Stone, Dlaczego spółki nie miałyby ponosić odpowiedzialności wobec społeczeństwa? B.Williams, Utylitaryzm Studium przypadku dotyczące problematyki etycznej wytyczne zostaną podane (przykład na moodle)
RYNEK I HOMO OECONOMICUS - O POTRZEBIE ETYKI BIZNESU Wymiana rynkowa - ujęcie klasyczne Egoistyczne nastawienie przedsiębiorców:
- własna korzyść, niezaspokojenie dobra społecznego
Wzajemne interakcje społeczne i gospodarcze są korzystne.
Dylemat więźnia - dbając o własny interes mamy mniejszą korzyść społeczną.
Współpraca:
- przymus
- normy społeczne i moralne
Etyka - chodzi o współpracę dzięki normom; przymus dzięki tym normom (nie zabijaj); bezkonfliktowa współpraca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz