Konflikty interesów wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty interesów wykład - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD 2 18.10.2010r. Konflikty interesów: konflikty interesów wewnątrz firmy
konflikty interesów wśród członków gospodarstwa domowego (np. problem brakujących kobiet - 60 - 100 mln, gdzie są takie kobiety, dyskryminacja płci żeńskiej, np. Chiny, islam - zwłaszcza)
konkurencja rynkowa - fair lub nie fair
negatywne efekty zewnętrzne - 2 strony: producent i konsument  koszt produkcji ponosi strona trzecia niezaangażowana, np. huta na Węgrzech - gdyby właściciele ponosili koszty zabezpieczeń to pewnie nie byłoby tej awarii, zyskiwały obie strony bo było taniej - ale oszczędność na zabezpieczeniach dotknęła osoby trzecie - nie zaangażowane w zakup w tej hucie
dobra publiczne - dobra publiczne dobra prywatne
dobra publiczne mają 2 cechy:
- niewyłączność - z konsumpcji danego dobra nie można nikogo wykluczyć (nawet jeśli ten ktoś nie łoży na to dobro)
- niekonkurencyjność - więcej niż 1 osoba może z tych dóbr naraz korzystać
Dobra publiczne: czyste środowisko, powietrze, obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne
Kanały rzeczne mogą być własnością prywatną, nigdy prywatne nie powinny być drogi (Smith - drogi nie mogą być na tyle zniszczone, żeby nie można było po nich przejechać). Chodzi o to, że dóbr publicznych jest sporo - żaden indywidualny człowiek nie ma motywacji by łożyć na to dobro, a wszyscy chcą wspólnie dobra - więc powinni łożyć.
Dylemat więźnia, model interakcji (metafora niewidzialnej ręki Smitha), dylemat wspólnego pastwiska  działanie dla własnej korzyści kończy się dla mnie źle i dla innych. Gdyby wszyscy działali byłoby lepiej, dobra publiczne byłyby lepsze - więc podatki publiczne - domino to nie jest dobrowolne  tak sobie radzi państwo by zabezpieczyć dobro publiczne
efekt pieczeniarza - ktoś piecze kiełbaski na wspólnym ognisku, ale drewna nie dołoży
wykluczeni - nie kupują, nie sprzedają, nie potrafią się zatrudnić - osoby starsze, chore
Konflikty interesów - jak je zabezpieczyć?
Współpraca w ramach społeczeństwa: normy prawne - nie są spontaniczne, są wytwarzane celowo dla społeczeństwa, ogłaszane przez państwo, charakter skodyfikowany normy społeczne - standardy zachowania bazują na szeroko pojmowanych przekonaniach na temat tego, jak indywidualny człowiek społeczeństwa (grupy) powinien się w danej sytuacji zachować
Ekonomiści są za wolnością, a jeśli chodzi o dobro publiczne są za przymusem.
Normy społeczne: To wszystko na siebie oddziałuje, nie da się tego rozdzielić.


(…)

…. posiadanie niewolników.
Prawa wyborcze dla kobiet - dawniej odmawiano im i to było zgodne z prawem (ale nie moralne).
Filozofia prawa:
- prawo naturalne
prawo stanowione ma je odzwierciedlać
- prawo pozytywne niezależne od moralności
Problem aborcji - prawo powinno być restrykcyjne bo kształtuje to prawo - prawo moralne. Często inni uważają, że powinna być aborcja - wolny wybór - w zależności od sumienia…
… ludzi
meso - funkcjonowanie firmy, organizacji  CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
makro - gospodarka; czy kapitalizm jest sprawiedliwy?
Powody zajmowania się etyką biznesu:
Dlaczego w ogóle teoria moralności, w tym etyka biznesu, jest ważna?
Dlaczego etyka biznesu ma znaczenie dla przedsiębiorców/biznesmenów?
Dlaczego etyka biznesu jako przedmiot akademicki jest potrzebna na studiach…
… opisowa - odpowiedź na pytania: Jak jest? Jak przebiega rozwój moralny człowieka? Jak to wygląda?
Psychologia moralności - czy ludzie są egoistami? Jakie są motywy ludzkiego postępowania?
Socjologia moralności - etos w danej grupie społecznej. Jak ludzie myślą i postępują?
Etyka o charakterze filozoficznym - jak być powinno i dlaczego?
Różnica między etyką opisową a etyką filozoficzną:
Etyka opisowa…
… ludzi
meso - funkcjonowanie firmy, organizacji  CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
makro - gospodarka; czy kapitalizm jest sprawiedliwy?
Powody zajmowania się etyką biznesu:
Dlaczego w ogóle teoria moralności, w tym etyka biznesu, jest ważna?
Dlaczego etyka biznesu ma znaczenie dla przedsiębiorców/biznesmenów?
Dlaczego etyka biznesu jako przedmiot akademicki jest potrzebna na studiach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz