Etyka socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka socjologii - strona 1 Etyka socjologii - strona 2 Etyka socjologii - strona 3

Fragment notatki:

Krzysztof Butowski. Notatka składa się z 3 stron.
Wybrane zagadnienia z etyki ogólnej: Spór o normę moralności
Zagadnienia do egzaminu w oparciu o wykład Arystoteles: Poznanie teoretyczne a poznanie praktyczne (etyka jako owoc refleksji nad istotą dobra i zła moralnego).
Św. Augustyn: argumentacja filozoficzna (przeciw manicheizmowi) za wolną wolą (zakwestionowanie determinizmu).
Etyka a życie ludzkie: Czy etyka jest rezultatem ustanawiania (kreowania) czy odkrywania (odczytywania) norm moralnych?
Etyka a inne nauki o moralności.
Etykorodny charakter pytania: Jak żyć? (Co powinienem?)
Kwalifikacja moralna a kwalifikacja pozamoralna.
Charakterystyka etyki w świetle definicji etyki:
Przedmiot materialny a przedmiot formalny etyki Wyjaśnić, co to znaczy, że czyn jest pierwszorzędnym przedmiotem etyki? Definicja etyki i definicja normy moralności.
Omówić i wyjaśnić, czy fakt traktowania w języku potocznym terminów »moralny« i »etyczny« jako synonimów, da się utrzymać na gruncie etyki jako teorii moralności.
Etyka normatywna a etyka opisowa: Moralność w znaczeniu etyki normatywnej a moralność w ujęciu socjologicznym.
Spór o normę moralności:
Co to znaczy, że etyka jest nauką normatywną, praktyczną i aksjologiczną?
Eudajmonizm: definicja, charakterystyka i krytyka (Etyka Arystotelesa jako dojrzała postać etyki eudajmonistycznej).
Deontonomizm: definicja, charakterystyka, odmiany i krytyka deontonomizmu i jego krytyka.
Miejsce i rola autorytetu i posłuszeństwa autorytetowi w moralnym postępowaniu człowieka: Posłuszeństwo racjonalna a posłuszeństwo ślepe.
Eudajmonizm, deontonomizm i personalizm: Charakterystyka stanowisk i różnice w interpretacji istoty (natury) moralnej powinności działania. Specyfika personalizmu jako teorii etycznej: Doświadczenie człowieka w jego godności a nieobojętność na jego potrzeby jako istota dobra i zła moralnego
Odsłanianie godności człowieka jako istotny element dojrzewania moralnego (wychowania) człowieka.
Ryzyko ideologizacji problematyki moralnej: Różnica między wychowaniem a tresurą.
Krytyka personalizmu (tzw. wariacje personalistyczne):
Ja-człowiek a ja-osoba: różnica między personalizmem i humanizmem.
Ja-osoba a ja-rzecz: powinność moralna względem bytów pozaosobowych (nie-osób). Argumentacja w dyskusjach (sportach) moralnych: Wyjaśnić różnicę między argumentacją w sensie funkcjonalnym i argumentacją w sensie przedmiotowym. Typy argumentów: argumentum ad baculum i argumentum ad carotam . Wyjaśnić dwie odmiany argumentum ad personam ( ad hominem ). Argumentacja a uzasadnienie.
Uwaga! Oprócz powyższych zagadnień, które zostały poruszone w ramach wykładu, obowiązuje znajomość podanej wcześniej literatury obowiązkowej. Powodzenia! ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz