Etyka - wykłady, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 6552
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka - wykłady, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski - strona 1 Etyka - wykłady, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski - strona 2 Etyka - wykłady, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski - strona 3

Fragment notatki:

prof. dr hab. Józefa Zabielskiego. Notatka zawiera 15 strony i porusza zagadnienia takie jak: określenie etyki, zarys dziejów etyki, teorie etyczne starożytnej Grecji, system etyczny Arystotelesa, etyka stoikow i epikurejczyków, cechy charakterystyczne etyki starożytnej, stoicy, epikurejczycy, etyka chrzescijanska-charakterystyka, heteronomiczna etyka Summa Theologica. Notatka zawiera również informacje takie jak: etyka nowożytna, charakterystyka epoki N.Machiavelli, T. Hobbes, d. Hume, system etyczny E. Kanta, sytuacjonizm etyczny egzystencjalizmu, personalistyczne uzasadnienie normy etycznej, metaetyczna ocena eudajmonizmu, prawo moralne : istota, podzial, moc zobowiązująca, czyn moralny : pojecie, zrodla moralnosci czynu, zasady interpretacji.


ETYKA
SKRYPT NA PODSTAWIE WYKLADOW KS PROFESORA ZABIELSKIEGO
U k s w 1 OKRESLENIE ETYKI : definicja, przedmiot, zrodla, etyka a nauki pokrewne
Etyka -gr Ethos (rzeczownik etyka) lub Eticos (przymiotnik etyczny) zespół pewnych norm, ocen, utożsamiając słowo etyczny i moralny. Utożsamia się to też z dobrem otóż jeśli coś jest moralne tzn że dobre podobnie jak etyczne. Uznaje się też, że wszystko co moralne bądź etyczne może się odnosić jedynie do człowieka. Etykę nazywa się też filozofią moralności bowiem wyznacza moralne podstawy i reguły ludzkiego działania przy wrodzonych człowiekowi zdolnościach.
Przedmiot etyki rozróżniamy przedmiot materialny i formalny. Materialny-to czym się zajmujemy, jest to przede wszystkim działanie człowieka a także postawy-jako pewien zasób czynów. Formalny-pod jakim względem zajmuje się dana nauka danym przedmiotem materialnym, próbuje odpowiedzieć na pytanie o zgodność czynów (podmiotu działającego) czy są zgodne z zasadami.
Podmiot etyki podmiotem jest ten kto się zajmuje tą dziedzinączłowiek
Etyka opisowa zajmuje się ustalaniem faktów
Etyka normatywna ustala pewne normy i zasady i wyjaśnia je
Metaetyka dziedzina, która weryfikuje normy ustalone w etyce normatywnej
Etyka a nauki pokrewne etyka a etologianauka opisowa o działaniech ludzkich dzieli się na 3części : psychologię moralności, socjologię moralności i historię moralności. Etyka ma też związek z antropologią, metafizyką, teologią moralną, medycyną.
Zarys dziejów etyki Wyszczególniamy 3 podstawowe koncepcje etyczne : Eudajmonizm, Deontonomizm, Personalizm
Etyka starożytna- do czasów chrześcijaństwa
Etyka chrześcijańska- pierwsze wieki chrześcijaństwa-św Augustyn
Etyka której przedstawicielem był św Tomasz
Etyka nowożytna- średniowieczeXXw
Etyka współczesna- XXw…
2 pierwsze teorie etyczne starozytnej grecji
starożytność - filozof (pytania etyczne) Heraklit z Efezu VI/V w pne w swoich pismach pisał, że jedni ludzie naśladują drugich-nazywa to etyką tłumu-/stada/ twierdzi iż ludzie nie stawiają pytania co i jak robić tylko naśladują innych.
-etyka mędrca- mamy z nią do czynienia gdy człowiek stawia pytania czy coś jest dobre czy złe, potrzebne czy niei sam szuka odpowiedzi na zadane pytania, idzie za własną myślą
Ojciec Etyki - był nim Sokrates 469/399, który zaczął używać określeń etycznych, sformalizował etykę. Powstała tzw Etyka Systematyczna. Sam siebie zaś nazwał akuszerem-pomagał bowiem ludziom obudzić się do prawdy. Zauważył, że człowiek działa celowo-jego celem jest dobro, choć zauważa że ludzie czynią także zło. Stawia pytanie skad bierze się zło?wniosek : źródłem zła jest niewiedza

(…)

… i tych, nie posiadających cnoty. Rzeczami o które powinien człowiek zabiegać są wartości duchowe, czyli talenty; cielesne, czyli sprawności zmysłów oraz wewnętrzne, czyli posiadanie dzieci. Wartości duchowe są ważniejsze niż cielesne.
Stoicy dowodzili iż ci którzy żyją w zgodzie z zasadami rozumu, kieruje się mądrością i cnotą. Społeczeństwo podobnie jak przyroda pojmowane jest jako złożony zaspół organiczny. Stoicyzm głosił ideały kosmopolityczne, postulował o zniesienie granic między państwami. Etyka stoików choć była nacechowana surową powagą i rozsądkiem to niosła też wiarę w łatwość osiągnięcia dobra i szczęścia w życiu.
Epikurejczycy -od Epikura- tu punktem wyjścia było założenie iż szczęście stanowi największe dobro. Polega ono na doświadczaniu przyjemności, zaś nieszczęście polega na dośw cierpień. Epikur
… sw tomasza z akwinu; woluntaryzm i tenomizm
Tomasz z Akwinu jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w historii. Był zakonnikiem-dominikaninem. Zmarł w drodze na Sobór. Jego największym dziełem była Summa theologica. Był jednym z głównych interpretatorów Arystotelesa. Opierając się na myśli Arystotelesa stara się zinterpretować człowieka-a właśnie Arystoteles jako pierwszy opisał bliżej…
… czy niemoralne są działaniami wbrew naturze /zło/. Działanie zgodne z naturą; dobre czyny dają szczęście na ziemi a także wiodą do wiecznego szczęścia.
Woluntaryzm - od voluntas-wola interpretacja wolnej woli /nieograniczone rozumienie wolności/
Teonomizm- odmiana deontonomizmu heteronomicznego, wg której normy moralne zostały podyktowane wprost przez Boga a Jego wolna decyzja jest źródłem i jedynym…
… nam, że jesteśmy wolni-nie możemy bowiem nagradzać za przymus
Granice wolności -determinizm wyraża, że człowiek nie jest istotą wolną /zwolennicy materializmu/
-indeterminizm człowiek jest wolny w sposób absolutny „róbta co chceta”
-autodeterminizm jestem wolny ale jako człowiek. Natura ludzka wyznacza granice mojej wolności, nie jestem wolny jak Bóg, ale też nie ograniczony jak zwierzę. Jeżeli swoją wolnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

zabielski napisał(a):

2015-08-07 21:02:25

Bardzo dobra!