Homo oeconomicus

note /search

Gospodarstwo domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2282

zakupów w przyszłości. Gospodarstwa domowe jako homo oeconomicus (łac. człowiek gospodarujący...

Pytania do egzaminu ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2226

oraz definicje ekonomii. Specyfika analizy ekonomicznej. Mikro i makroekonomia. 2. Homo oeconomicus czy homo...

Finanse behawioralne 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Teoria oczekiwanej uŜyteczności Pojęcie racjonalności na rynkach finansowch 1. homo oeconomicus...

Wykład - wstęp do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

, aby zaspokoić swoje potrzeby, a możliwościami ich wytworzenia. Zasada homo oeconomicus- człowiek gospodarujący...

Nurty w zarządzaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3451

Kierunek klasyczny - nurt przemysłowy (s. 642) Przedstawiciele: Taylor - one best way, homo...

Etyka biznesu - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2723

Tematyka zajęć: Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki w zarządzaniu Konkurencja rynkowa - o cnotach...