lektura i problemy do egzaminu z socjologii.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
lektura i problemy do egzaminu z socjologii. - strona 1

Fragment notatki:


STUDENCI UE Kraków: Zaliczenie/ egzamin z socjologii obejmuje materiał z: Red. Karwińska A.: Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, W-wa 2007 Rozdziały: 1.2. Socjologia a inne nauki społeczne
(Związki socjologii z ekonomią; psychologią; antropologia społeczna i kulturowa)
1.3. Typy wiedzy o społeczeństwie
(Wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna - różnice; twierdzenie Thomasa i samospełniająca się przepowiednia; wyobraźnia socjologiczna)
4. Kultura i jej społeczne znaczenie
(antropologiczne a socjologiczne ujęcie kultury; doniosłość kultury w życiu społecznym; kategorie kultury wg. A.Kłoskowskiej; historyczna zmienność kultury; społeczne funkcje kultury
5. Poziom mikrospołeczny
(typy działań społecznych (M.Weber, V.Pareto); interakcje społeczne; typy interakcji; role społeczne; ujęcie strukturalno- funkcjonalne i interakcyjne; konflikt ról; małe grupy społeczne: pierwotne, formalne/nieformalne, ekskluzywne/inkluzyjne; struktury wewnątrzgrupowe; konformizm - czynniki wpływające na nasilenie konformizmu
6.1 Wspólnoty. Społeczności lokalne. Grupy etniczne
(dawne i współczesne społeczności lokalne - różnice i tendencje zmian; cechy mniejszości etnicznych; )
7.1.Typy ładu społecznego
Ład monocentryczny i policentryczny
7.2. Dawne i nowe płaszczyzny zróżnicowania
( typy ujęć struktury społecznej)
7.4. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Marginalizacja, wykluczenie a margines społeczny; czynniki sprzyjające marginalizacji społecznej w Polsce - jakie; 8.2. Zmiana, rozwój, modernizacja - rozróżnienie
8.3. Teorie zmian - różnice między trzema modelami
8.5. Socjalizacja.
Pojęcie socjalizacji; rodzaje socjalizacji; instytucje socjalizujące
9.1. Homo oeconomicus czy homo socius
różnice
10.1. Powstawanie problemów społecznych
Problemy społeczne; kwestie społeczne; pułapki społęczne
Ewa Cierniak-Szóstak ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz