Marginalizacja

note /search

Wykluczenie społeczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1995

-tych w opracowaniach naukowych używano głównie terminów: „marginalizacja” i „marginalność społeczna”. W pierwszej...

Logistyka miejska- wykład 2

  • Politechnika Śląska
  • Logistyka miejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1638

willowych (zamieszkiwanych przez klasę średnią) Narastanie segregacji społecznej i marginalizacja starej...

Teoria LGBT-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

heteroseksualnej powoduje marginalizację funkcjonowania społecznego osób homoseksualnych, biseksualnych...

Prywatyzacja religii- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3780

Prywatyzacja religii w badaniach Thomasa Luckmanna: Na bazie faktu iż mamy do czynienia z marginalizacja...

Rola pracownika socjalnego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

i organizowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej osób, rodzin i grup...