Marginalizacja społeczna - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marginalizacja społeczna - ćwiczenia - strona 1 Marginalizacja społeczna - ćwiczenia - strona 2 Marginalizacja społeczna - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA
08.05.2013
MARGINALIZACJA SPOŁECZNA - NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE, BIEDA, BEZROBOCIE (ROZDZIAŁ XIV)
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE PRL
Proces uprzemysłowienia (PRL)
Spada odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie, rośnie odsetek osób zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu
Zwiększanie wydajności pracy
Dwie cechy zróżnicowania zarobków w PRL (zapotrzebowanie na siłę roboczą - wyższe wynagradzanie pracy prostej, nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego i wydobywczego Prestiż - większy prestiż robotnika w przemyśle ciężkim Rozbieżność cech położenia społecznego - odmienne usytuowanie zawodów na skalach: wykształcenia, zarobków i prestiżu
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE PO ZMIANIE USTROJOWEJ 1989 ROKU
kres uprzywilejowania przemysłu ciężkiego
dekompozycja cech położenia społecznego - nasilenie zależności zarobków od kwalifikacji i wykształcenia
Prestiż - robotnicy wykwalifikowani największy prestiż
Bezrobocie - dotknęło przede wszystkim robotników niewykwalifikowanych a drugiej kolejności - wykwalifikowanych (bezrobocie stało się elementem życia codziennego)
Pojawiło się bezrobocie ukryte - wcześniejsze przechodzenie na emeryturę
RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Wzmożona ruchliwość społeczna Po wojnie likwidacja szkół wyższych i średnich Program nowej władzy - odbudowa i intensywne uprzemysłowienie kraju (przepływ ludzi ze wsi do miast)
Władza ludowa - chęć położenia kresu panowania burżuazji
Wprowadzenie bezpłatnego szkolnictwa
CHARAKTERYSTYKA RUCHLIWOŚCI SPOŁECZNEJ:
Natężenie ruchliwości zależne od tempa rozwoju gospodarczego (podczas kryzysu - znaczny spadek)
Ruchliwość strukturalna głównie - wynikająca z uprzemysłowienia
W rozwiniętych krajach o gospodarce rynkowej - ruchliwość wymienna
Zwiększanie się pozycji na wyższych szczeblach, zmniejszanie się na niższych
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE KOBIET
Większość pracownice umysłowe (niższego szczebla)
Pracownice fizyczne po rolnictwem i w rolnictwie (maleje)
Właścicielki przemysłowych i rzemieślniczych zakładów (mniejszy odsetek niż mężczyzn)
Kobiety prawie w ogóle nie są reprezentowane wśród wyższej kadry kierowniczej
RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA KOBIET:
Kobiety zaczęły być mobilne później niż mężczyźni


(…)

… - farmerzy ROLNICY, którzy uzupełniają środki utrzymania czerpane z gospodarstw dochodami pracy poza rolnictwem (produkcja rolna do zaspokojenia potrzeb rodziny)
OBLICZE POLSKIEJ BIEDY. MIARY UBÓSTWA I ICH OGRANICZENIA
Miara subiektywna - ocena przez badanych własnej sytuacji materialnej i możliwości zaspokajania potrzeb
Miara obiektywna - minimum socjalne i minimum egzystencji
Miara relatywnej granicy ubóstwa
Oficjalna granica ubóstwa
MINIMUM SOCJALNE - minimum potrzeb uznanych społecznie za uzasadnione
MINIMUM EGZYSTENCJI - niższe od minimum socjalnego, uwzględnia się przy jego obliczaniu tylko zaspokojenie najniezbędniejszych potrzeb i pomija koszty związane z wykonywaniem pracy zawodowej, komunikacją, kulturą, wypoczynkiem, a nawet korzystania z TV
UBÓSTWO RELATYWNE - wyznacza ją pewien % mediany…
… średniej ale zawsze poniżej inteligencji
Cechy liberalnych reform:
Młody wiek
Wyższe wykształcenie
Zamieszkiwanie w dużym mieście
Klasa średnia nie istniała, więc musiała zostać wykreowana. Zalążkiem klasy średniej musiała stać się kategoria społeczna określana jako inteligenta. (wyższe wykształcenie, które musi umieć być dobrze sprzedane)
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W ŚWIETLE ANTROPOLOGICZNYCH BADAŃ POBOROWYCH…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz