Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie społeczne - strona 1 Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 12
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE: „ŚMIERĆ KLAS”. BIEDA I BEZROBOCIE.
„Śmierć klas”
Clark i Lipset w latach 90. postawili pytania: „Czy klasy umierają?”
Pytanie to podważało marksowskie (Marks przefiltrowany przez teoretyków, a nie marksizm) podejście do zróżnicowania społecznego, które stawiało pojęcie klasy w centrum zainteresowania i wyjaśniania podziałów społecznych.
Społeczeństwo ponowoczesne ARGUMENTY:
1). zmiana charakteru klas społecznych i relacji, zmiana stosunków między robotnikami i przedsiębiorcami przez zmianą przemysłu, spadek ludzi zatrudnionych jako robotnicy; wspólny cel robotników i właścicieli;
2). podważanie zasadności kryterium ekonomicznego wyznaczającego drabinę społeczeństwa; nowe kryteria decydujące o wejściu do danej grupy społecznej: kwalifikacje i wykształcenie (jego poziom), profesjonalizacja;
Rozwój społeczny:
zdrowie,
dochody,
edukacja: analfabetyzm i skolaryzacja.
HDI (Human Development Index) - syntetyczny wskaźnik rozwoju społecznego
HDI dla Polski = 0,80-0,89 (kraj wysoko rozwinięty) - 36. pozycja na świecie
HDI dla USA = 0,90-1,00 3). analizy statystyczne - przynależność klasowa (mierzona stosunkiem do środków produkcji) we współczesnych społeczeństwach ma małą moc wyjaśniania; nie ma tu wspólnoty głosowania (preferencji wyborczych) i nie ma wspólnego stylu życia.
Orientacja statusowa - pojęcie to wywodzi się z koncepcji stanu Webera i oznacza, że kultura dziś ma większe znaczenie przy wyznaczaniu pozycji jednostki niż ekonomia; człowiek jest bowiem konsumentem, a jego pozycję wyznacza styl życia.
KAPITAŁ
u Marksa kapitał oznaczał kapitał ekonomiczny (np. pieniądze);
współcześnie mamy kapitał społeczny i kapitał kulturalny, a sferę ekonomiczną uzupełnia sfera kultury (wypiera ją).
Podział kapitału wg Pierre Bourdieu:
kapitał społeczny - uczestnictwo społeczne; odniesienie do społeczeństwa, zdolność do współpracy (w obrębie grup i organizacji społecznych), która wiąże się z zaufaniem społecznym, przestrzeganiem norm lojalności, rzetelności i uczciwości; kapitał społeczny jednostki (marksowski) - sieć towarzyskich znajomości, społecznych kontaktów i powiązań jednostki.
kapitał kulturowy - uczestnictwo w kulturze; ludzie uczestnicząc w życiu społecznym nabywają pewne umiejętności i wiedzę określane jako kompetencje językowe i kulturowe;
kapitał ekonomiczny - materialny, prawo do własności.
Ponowoczesne społeczeństwo składa się z wielu płaszczyzn: grupy etniczne, grupy religijne, kohorty pokoleniowe, związki obywatelskie, internetowe grupy dyskusyjne, nieformalne zrzeszenie, alternatywne style życia, subkultury gustu, itd.


(…)

społeczeństwa otwartego (bo jest przepływ w hierarchii społecznej)
Ekskluzywność - ograniczenie dostępu do grupy zawodowej przez bardzo wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji czy też wielostopniowe egzaminy; ekskluzywność jest problemem wysokorozwiniętych społeczeństw.
BIEDA
Rodzaje ubóstwa (wg Auleytner i Głębickiej):
ubóstwo absolutne - stan niezaspokojenia potrzeb uznanych w danym społeczeństwie i czasie za minimalne;
ubóstwo względne - stan jednostki lub rodziny, której dochód nawet jeśli jest wystarczający żeby przeżyć, spada istotnie poniżej średniego;
ubóstwo obiektywne:
relatywna granica ubóstwa - dochody 50% przeciętnej w kraju  15,8%;
ustawowa granica ubóstwa - sfera niedostatku kwalifikująca do świadczeń z pomocy społecznej miesięczny dochód netto w gospodarstwach domowych;
minimum egzystencji - ubóstwo skrajne, tj. zaspokojenie tylko najniezbędniejszych potrzeb (brak oszczędności na edukację, wystrój domu i kulturę)  5,6% gospodarstw domowych;
minimum socjalne - wskaźnik mierzący zaspokojenie potrzeb bytowo-konsumpcyjnych gospodarstw domowych na ogólnie niskim poziomie, ale wystarczającym jeszcze dla życia;
ubóstwo subiektywne - metoda lejdeńska wyznacza subiektywną granicę ubóstwa w opinii…
… wychowujące dzieci,
sieroctwo społeczne - bezdomne dzieci.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz