Socjologia i metody badań socjologicznych

note /search

Metody badań społecznych wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 6517

1. Obiektywizm (bezstronność) a) opisywanie rzeczywistości takiej, jaka jest "de facto", a nie takiej jaką chcielibyśmy, by była, np. bez względu na to jak bardzo pragnęlibyśmy, by ludzie byli dobrzy i mądrzy, to określona część z nich nie spełnia ani jednego, ani drugiego warunku; opis...

Eksperyment

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2492

EKSPERYMENT 14.11 Uwagi wstępne: wszyscy eksperymentujemy Eksperyment naukowy jest formą obserwacji stosowaną także w naukach społecznych, szczególnie popularny w psychologii i psychologii społecznej. Wymaga najogólniej dwóch rzeczy: - podjęcia działania - obserwowania skutków tego działania....

Interpretacja sondaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1526

Wykład 1. 3.10.2011 Literatura obowiązkowa: Earl Babbie: Badania społeczne w praktyce , PWN, Warszawa 2004 Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick: Mass media. Metody badań . Wyd. UJ, Krk 2008 Pytania, które dziennikarz powinien zadać zapoznając się z wynikami sondażu opinii: Kto przeprowadził

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2548

wykład2 1. ZAGADNIENIA OGÓLNOMETODOLOGICZNE Źródła wiedzy potocznej: tradycja autorytet działania (badania) podejmowane na własną rękę Tradycja: To, co wszyscy wiedzą” - dziedzictwo kulturowe, właściwe dla innej epoki, przys...

Planowanie i przeprowadzanie badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2401

MBwNS 17.10 Plan badań we wstępnym etapie ustalamy trzy kwestie: cel badań jednostka analizy wymiar czasowy badań a potem przystępujemy do sporządzenia właściwego planu badań CELE badań: 1. Eskploracja - próba wstępnego ogólnego zrozumienia jakiegoś zjawiska (rzucić garść światła, oswoić ...

Pytania na egzamin - Koncepcja Roberta Plutchika

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

Koncepcja Roberta Plutchika (pierwotne i pochodne) Koncepcja uniwersalnych emocji Paula Ekmana   14. komunikacja społ. Definicja elementy Poziomy (6)   4 typy kontekstów: (wg. Z. Nęcki) 1.semantyczny (lingwistyczny) 2.interpersonalny 3.instrumentalny (zadaniowy) 4. kulturowy  

Sylabus - socjologia i metody badań socjologicznych

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2709

Cele przedmiotu: Celem programu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami jakimi zajmuje się socjologia oraz prezentacja podstawowych teorii i pojęć pozwalających zrozumieć mechanizmy rządzące życiem społecznym. Zajęcia powinny ukształtować umiejętności korzystania z wyników badań socjolo...

Socjologia - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2072

Wykład 1 SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich; zajmuje się procesami tworzenia różnorodnych form życia zbiorowego, strukturami oraz wytworami działań zbiorowości ludzkich, np. systemy idealne, partie polityczne. Rodzaje socjologii: Ogólna - definicje Szczegółowe, np.: miasta, regionów, w...

Socjologia - wykład z pojęć

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2247

Wykład 2 KULTURA - społeczne dziedzictwo członków danej społeczności; wzory sposobów odczuwania, reagowania i myślenia, wartości i wzrastające z nimi normy oraz sankcje skłaniające do ich przestrzegania; wszystkie wytwory działalności ludzkiej zobiektywizowane i utrwalone; wytwory idealne i materia...

Socjologia - wykład - Wskaźnik permisywizmu

 • Politechnika Warszawska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

Wykład 3 Badania nad uczestnictwem Polaków w kulturze. Uczestnictwo Polaków w kulturze z czasem zmniejsza się coraz bardziej. Jednak coraz więcej osób posiada swoje hobby. Coraz mniej Polaków wyjeżdża na co najmniej tygodniowy wyjazd. Za to został zanotowany wzrost wyjazdów krajowych i zagraniczny...