Sylabus - socjologia i metody badań socjologicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus - socjologia i metody badań socjologicznych - strona 1

Fragment notatki:

Cele przedmiotu:
Celem programu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami jakimi zajmuje się socjologia oraz prezentacja podstawowych teorii i pojęć pozwalających zrozumieć mechanizmy rządzące życiem społecznym. Zajęcia powinny ukształtować umiejętności korzystania z wyników badań socjologicznych oraz unikania w ocenie zjawisk społecznych stereotypów i sądów potocznych. Treści merytoryczne:
1.Miejsce socjologii wśród nauk społecznych. Rozwój socjologii jako dyscypliny naukowej podstawowe nurty teoretyczne. Wielość socjologii szczegółowych. Funkcje społeczne socjologii i jej praktyczne zastosowania. 2.Współczesne teorie socjologiczne (teorie funkcjonalistyczno strukturalistyczne, konfliktu, interakcji i wymiany). 3. Metody i narzędzia badawcze socjologii. Rodzaje badań. Charakterystyka procesu badawczego. Rola teorii w badaniach empirycznych. Badania sondażowe i ich reprezentatywność. 4. Kultura i jej wpływ na człowieka. Różnorodność kulturowa. Subkultury, kontrkultury. Kultura masowa. 5. Systemy aksjo-normatywne i ich funkcje społeczne. Wartości, wzory osobowe. Wzory zachowań. Instytucje społeczne. 6. Socjalizacja. Rodzaje socjalizacji. Kontrola społeczna. Dewiacja społeczna. 7. Interakcje społeczna. Interakcje a stosunki społeczne i więzi społeczne. Różne rodzaje grup społecznych i zbiorowości. 8. Organizacja społeczna jako grupa celowa. Biurokracja organizacja idealna. Dysfunkcje biurokracji. 9. Społeczności terytorialne i społeczności lokalne. 10. Społeczeństwo i jego zróżnicowanie. Teorie stratyfikacji społecznej. 11. Nierówności społeczne. Społeczna ocena zróżnicowania społecznego w Polsce. 12. Ruchliwość społeczna. Szanse życiowe jednostek z poszczególnych grup społecznych w świetle badań. 13. Naród i grupy etniczne. ródła i rozmiary uprzedzeń Polaków w świetle badań. 14. Państwo jako grupa celowa. Dobre i złe państwo w ujęciu socjologicznym. 15. Procesy i zmiany społeczne. Teorie wyjaśniające i badania obrazujące zmiany zachodzące w Polsce.
Metody oceny:
brak
Egzamin:
Spis zalecanych lektur:
1. N. Goldman: „Wstęp do socjologii”, Zysk i S-ka, Poznań 1997 2. J.Turner: „Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie”, Zysk i S-ka, Poznań 1998 3. B.Szacka: „Wprowadzenie do socjologii”, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 4. P.Sztompka: „Socjologia. Analiza społeczeństwa”, Wyd. Znak, Kraków 2002 5. Wybrane raporty CBOS i OBOP ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz