Wykład - Socjologia jako dyscyplina naukowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Socjologia jako dyscyplina naukowa - strona 1 Wykład - Socjologia jako dyscyplina naukowa - strona 2

Fragment notatki:

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm - indywidualizm metodologiczny; nomotetyzm - idiografizm; stanowiska ontologiczne. Emergencja. Przełom antynaturalistyczny w humanistyce.
Makrostruktury. Typy ujęć struktury społecznej. Nierówności społeczne - władza, wiedza, bogactwo. Gospodarka a struktura społeczna. Zmiany struktury społecznej we współczesnej Polsce. Robotnicy, chłopi - klasy zanikające? Industrializacja i społeczeństwa postindustrialne. Problem ubóstwa. Podklasa. Problem klasy średniej. Stratyfikacja społeczna. Reprodukowanie struktury społecznej. Ład społeczny. Typy ładu wg Ossowskiego. Więź społeczna. Typy więzi. Stosunki społeczne. Instytucje a organizacje. Kontrola społeczna. Socjologia problemów społecznych. Władza w społeczeństwie.
Teorie kultury. Kulturowy wymiar procesów gospodarczych. M.Weber - etyka protestancka a rozwój kapitalizmu. Normy i wzory zachowań. Socjalizacja i jej rodzaje. Teorie B. Malinowskiego i funkcjonalizm, M.Mead, P. Sorokina. Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm. Styl życia, czas wolny. Kultura organizacyjna.
Grupy społeczne. Zbiór - zbiorowość. Procesy wewnątrzgrupowe - facylitacja, konformizm, przesunięcie ryzyka, grupowe myślenie, naśladownictwo, dezindywidualizacja, dyfuzja odpowiedzialności, anonimowość. Struktury grupowe. Testy socjometryczne.
Wyjaśnianie ludzkich zachowań i działań społecznych. Behawioryzm. Teoria nagród i kar. Teoria postaw. Teoria działań społecznych M.Webera. Koncepcja definicji sytuacji. Czynności autoteliczne. Teoria ról społecznych. Osobowość społeczna. Interesy a działania. Koncepcje człowieka.
Paradygmat interpretacyjny - podstawowe założenia. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Interakcjonizm symboliczny. Koncepcja dramaturgiczna E. Goffmana, Etnometodologia. Teoria ugruntowana. Teorie zmiany i rozwoju społecznego. Teorie integracyjne i koercyjne. Historycyzm K.Poppera. Ewolucjonizm i neoewolucjonizm. Dyfuzjonizm. Teorie modernizacji i rozwoju zależnego. Społeczeństwa ponowoczesne.
Metody i techniki badań socjologicznych - badania ilościowe i jakościowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz