Kultura masowa

Kultura masowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2107

Kultura masowa Próba sprecyzowania pojęć kultury masowej i artystycznej Trzeba od razu powiedzieć...

Kultura masowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...

Kultura masowa - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: kultura, kultura masowa, kryteria kultury...

Kultura masowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

RÓŻNE ZJAWISKA I ZAKRESY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ KULTURA MASOWA ↔ KULTURA ELITARNA Kultura masowa...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

Kultura masowa Kultura masowa wiąże się z rozwojem masowych mediów. Dawniej, kiedy nie istniały...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1589

KULTURA MASOWA 1.Kultura A)Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych...

Teoria kultury masowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

WZYSTKO DLA WSZYSTKICH elementy kultury masowej / audytorium a publiczność KULTURA MASOWA to film...